Korzystając z cech podzielności liczb, wykaż, przez jakie liczby jest podzielna liczba 25 624 320

Rozwiązanie:

Liczba 25 624 320 jest podzielna:

– przez 2, gdyż jest liczbą parzystą (cyfrą jedności jest 0)

– przez 3, gdyż suma cyfr tej liczby wynosi 24 i jest to liczba podzielna przez 3

– przez 4, gdyż liczba utworzona z dwóch ostatnich cyfr tej liczby to liczba 20 i jest ona podzielna przez 4

– przez 5, gdyż cyfrą jedności jest 0

– przez 10, gdyż cyfrą jedności jest 0

 

 

Cechy podzielności liczb:

Liczba jest podzielna:

– przez 2, jeżeli jest liczbą parzystą (cyfrą jedności jest 0, 2, 4, 6 lub 8)

– przez 3, jeżeli suma cyfr tej liczby jest podzielna przez 3

– przez 4, jeżeli  liczba utworzona z dwóch ostatnich cyfr tej liczby jest podzielna przez 4

– przez 5, jeżeli cyfrą jedności jest 5  lub 0

– przez 8, jeżeli suma zapisana trzema ostatnimi jej cyframi dzieli się przez 8

– przez 9, jeżeli suma cyfr tej liczny jest podzielna przez 9

– przez 10, jeżeli cyfrą jedności jest 0

– przez 25, jeżeli dwie ostatnie cyfry tej liczby to: 00, 25, 50 lub 75

Przeczytaj też:

Zapisz w systemie rzymskim: 21, 134, 1478, 2014 Rozwiązanie: 21 = XXI               21 = 2x10 +1 134 = CXXXIV     134 = 100+3x10+(5-1) 1478 = MCDLXXVIII         1478 = 1000+(500-100) + 50+2...
Rzymski sposób zapisywania liczb Do zapisu liczb w systemie rzymskim używa się siedmiu cyfr: I, V, X, L, C, D, M. Poszczególne cyfry oznaczają: I – 1 V – 5 X – 10 L – 5...
W liczbie 54612?23 wstaw w miejsce pytajnika taką ... Rozwiązanie: Korzystając z cech podzielności  przez 9, czyli suma cyfr tej liczby musi być podzielna przez 9, sumujemy wszystkie cyfry tej liczby, czy...