Artykuły na temat: gry matematyczne

Zapisz w systemie rzymskim: 21, 134, 1478, 2014

Rozwiązanie: 21 = XXI               21 = 2×10 +1 134 = CXXXIV     134 = 100+3×10+(5-1) 1478 = MCDLXXVIII         1478 = 1000+(500-100) + 50+2x 10 + 5 + 3×1 2014 = MMXIV  2104 = 2×1000+10+(5-1)

Rzymski sposób zapisywania liczb

Do zapisu liczb w systemie rzymskim używa się siedmiu cyfr: I, V, X, L, C, D, M. Poszczególne cyfry oznaczają: I – 1 V – 5 X – 10 L – 50 C – 100 D – 500 M – 1000 Przy zapisywaniu liczb w systemie rzymskim należy pamiętać, że jeżeli znak oznaczający mniejszą liczbę… Czytaj więcej →

Korzystając z cech podzielności liczb, wykaż, przez jakie liczby jest podzielna liczba 25 624 320

Rozwiązanie: Liczba 25 624 320 jest podzielna: – przez 2, gdyż jest liczbą parzystą (cyfrą jedności jest 0) – przez 3, gdyż suma cyfr tej liczby wynosi 24 i jest to liczba podzielna przez 3 – przez 4, gdyż liczba utworzona z dwóch ostatnich cyfr tej liczby to liczba 20 i jest ona podzielna przez 4 –… Czytaj więcej →

W liczbie 54612?23 wstaw w miejsce pytajnika taką cyfrę, aby dana liczba była podzielna przez 9

Rozwiązanie: Korzystając z cech podzielności  przez 9, czyli suma cyfr tej liczby musi być podzielna przez 9, sumujemy wszystkie cyfry tej liczby, czyli: 5 + 4 + 6 +  1 + 2 + 2 + 3 = 23 Aby dana liczba była podzielna przez 9, otrzymana suma  musi być także podzielna przez 9, zatem szukamy… Czytaj więcej →

Może zaciekawi cię też:

Scroll To Top