Zapisz w systemie rzymskim: 21, 134, 1478, 2014

Rozwiązanie:

21 = XXI               21 = 2×10 +1

134 = CXXXIV     134 = 100+3×10+(5-1)

1478 = MCDLXXVIII         1478 = 1000+(500-100) + 50+2x 10 + 5 + 3×1

2014 = MMXIV  2104 = 2×1000+10+(5-1)

Przeczytaj też:

Rzymski sposób zapisywania liczb Do zapisu liczb w systemie rzymskim używa się siedmiu cyfr: I, V, X, L, C, D, M. Poszczególne cyfry oznaczają: I – 1 V – 5 X – 10 L – 5...
Korzystając z cech podzielności liczb, wykaż, prze... Rozwiązanie: Liczba 25 624 320 jest podzielna: - przez 2, gdyż jest liczbą parzystą (cyfrą jedności jest 0) - przez 3, gdyż suma cyfr tej lic...
W liczbie 54612?23 wstaw w miejsce pytajnika taką ... Rozwiązanie: Korzystając z cech podzielności  przez 9, czyli suma cyfr tej liczby musi być podzielna przez 9, sumujemy wszystkie cyfry tej liczby, czy...