| | | |

Aktywna Tablica w 2020 r.

Ruszył program Aktywna Tablica na lata 2020-2024. Ministerstwo Edukacji Narodowej dofinansuje szkołom podstawowym i ponadpodstawowym zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego.

Prosimy zapoznać się z naszą ofertą na sprzęt do programu Aktywna Tablica w 2020 r. Proponujemy najpopularniejsze na świecie tablice interaktywne SMART, monitory interaktywne SMART wraz z oprogramowaniem SMART Learning Suite, zestawy interaktywne (monitory, tablice interaktywne z projektorami), projektory, laptopy i komputery stacjonarne do szkół.

Monitory interaktywne
Zestawy interaktywne – Tablice interaktywne z projektorem
Laptopy dla nauczycieli do pracy zdalnej
Tablice interaktywne
Projektory ultrakrótkoogniskowe
Projektory uniwersalne

Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze sprzętu,

napisz na mail: kontakt@irs.com.pl

lub zadzwoń:  227522788


➡➡➡ Wniosek dyrektora szkoły o udział w programie Aktywna Tablica 2020 r.

➡➡➡ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2020 r. w sprawie programu „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024


Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze sprzętu,

napisz na mail: kontakt@irs.com.pl

lub zadzwoń:  227522788

Program „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej w piśmie do dyrektorów szkół.

Na program w latach 2020–2024 rząd zarezerwował 361 455 000 zł,
z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł w 2020 r.,

Program będzie finansowany w 80 procentach ze środków budżetu państwa i w 20 procentach z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Jakie szkoły mogą uczestniczyć w programie Aktywna Tablica 2020?

W 2020 roku w programie mogą uczestniczyć:
1) szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego
w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019;
2) szkoły ponadpodstawowe;
Wymaganiem zasadniczym dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu Aktywna Tablica jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Harmonogram Programu w roku 2020

  • szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 27 października 2020 r.;
  • organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów – do 29 października 2020 r..;
  • kwalifikacja wniosków przez wojewodów – do 3 listopada 2020 r..;
  • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 30 listopada 2020 r.

Kwota wsparcia finansowego


Szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

z tym, że

szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019, oraz szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, które w wystarczającym stopniu zostały już wyposażone w laptopy, będą mogły wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. również na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, dla których docelowe finansowanie w odniesieniu do tych szkół zostało przewidziane w latach 2021-2024 – w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł – podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dotyczy to następujących kategorii sprzętu i pomocy dydaktycznych:
a) tablicy interaktywnej:
– tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym,
– tablicy interaktywnej bez projektora ultraogniskowego,
c) projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,
d) głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, lub
e) interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Wsparcie finansowe będzie mogło być udzielone pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, wnioskujących o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
Za wkład własny uważa się:
1) wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
2) sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

(Odwiedzono 1 063 razy, 1 dzisiaj)

Zobacz też: