Cyfryzacja szkół – byliśmy na konferencji prasowej minister edukacji Anny Zalewskiej i minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej

Nauka kodowania już od pierwszej klasy szkoły podstawowej, budowa infrastruktury internetowej  w szkołach, wdrożenie programu Aktywna Tablica, szkolenia nauczycieli – to najważniejsze działania ministerstw edukacji i cyfryzacji w zakresie unowocześniania szkół.

cyfryzacja_szkol_konferencja_men
O internecie w każdej szkole mówi wiceminister Piotr Woźny z Ministerstwa Cyfryzacji. Przysłuchują się Anna Zalewska, Anna Streżyńska, Rafał Lew-Starowicz

Dotychczasowe działania obu ministerstw podsumowały na konferencji prasowej w czwartek 22 grudnia 2016 roku  Anna Zalewska minister edukacji i Anna Streżyńska minister cyfryzacji. W konferencji wzięli udział również Piotr Woźny podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Rafał Lew-Starowicz, zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN.

Tablica interaktywna w każdej klasie

Ministerstwo Edukacji Narodowej startuje w marcu 2017 roku z programem Aktywna Tablica. Ma doprowadzić do tego, by w każdej klasie była tablica interaktywna. Program potrwa do czerwca 2019 roku.

program_aktywna_tablica_interaktywna_w_kazej_klasie

– Czy szkoły będą bezpośrednio finansować zakup tablic interaktywnych? Z jakich środków? Ile tablic i do ilu szkół ma zostać kupionych – zapytaliśmy przedstawicieli Ministerstwa Edukacji.

– Przewidujemy na tym etapie prac finansowanie części programu ze środków publicznych (program rządowy – do każdej szkoły po tablicy). Dodatkowo chcemy, aby pozostałe zadania zrealizowały urzędy marszałkowskie w ramach środków unijnych (Regionalne Programy Operacyjne). Tablice powinny trafić do wszystkich szkół, w pierwszej kolejności do szkół podstawowych, do każdej pracowni, każdej klasy.

Więcej informatyki

Już od 1 września 2017 roku programowania będą uczyć się uczniowie podstawówek w klasach 1-3. Zwiększy się liczba godzin lekcji informatyki w ciągu roku szkolnego  z 210 do 280 w klasach od czwartej do obecnej trzeciej gimnazjum. Jednocześnie według Rafała Lwa-Starowicza,  nowa podstawa programowa kładzie nacisk na wykorzystanie informatyki i nowoczesnych technologii w nauczaniu pozostałych przedmiotów, nie tylko informatyki.

Szerokopasmowy internet

Dziś tylko 3477 z 19592 polskich szkół ma dostęp do szerokopasmowego internetu 100Mb/s. Wiceminister cyfryzacji Piotr Woźny zapowiedział, że do końca roku szkolnego 2018/19 w ramach tworzenia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wszystkie szkoły w Polsce otrzymają dostęp do łączy internetowych o przepustowości co najmniej 100 megabajtów na sekundę. 5986 szkół podłączą do sieci prywatni inwestorzy, resztę 10129 sfinansuje budżet państwa. Przez dwa pierwsze lata państwo weźmie na siebie płacenie abonamentu za internet. Po tym czasie rachunki będą płacić samorządy, choć nie będzie to obowiązkowe.  Na ten cel Ministerstwo Cyfryzacji zarezerwowało ponad 500 milinów złotych ze środków unijnych,  a 120 milionów złotych na szkolenia nauczycieli z programowania.

Programowanie

W każdym województwie kuratorzy oświaty na prośbę MEN wyznaczyli Koordynatorów ds. innowacji w edukacji. Ich zadaniem jest m.in. stworzenie mapy innowacji, organizacja konferencji szkoleniowych, zbieranie danych ze szkół np. o posiadanym przez szkoły wyposażeniu w sprzęt. Kuratorzy oświaty od grudnia do czerwca zorganizowali 159 konferencji szkoleniowych dla 13 290 nauczycieli. Uczestnikami spotkań byli głównie nauczyciele informatyki i edukacji wczesnoszkolnej. Od stycznia 2017 r. planowanych jest 65 kolejnych. Niektórzy kuratorzy oświaty ufundowali granty dla nauczycieli na opracowanie programów nauczania.

– W tym roku blisko dwukrotnie wzrosła liczba wydarzeń w ramach „godziny kodowania”. Udział w nich wzięło blisko 80 tysięcy uczestników. To świadczy o tym, że podjęliśmy dobre decyzje – powiedziała Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji. – Programowanie w szkole, dostęp do szybciej sieci internetowej i wykorzystywanie technik informatycznych także na innych zajęciach przedmiotowych spowoduje to, że polska młodzież będzie miała lepsze kompetencje zarówno intelektualne, jak i zawodowe – dodała szefowa resortu cyfryzacji.

Dodatkowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej rozpoczęła kampanię „Programowanie z eTwinning” – obejmującą: kursy, seminaria, projekty, scenariusze lekcji dotyczące kodowania i innych umiejętności cyfrowych.

Wejdź na specjalną stronę poświęconą programowi Aktywna Tablica:


 

(Odwiedzono 96 razy, 1 dzisiaj)

Podobne wpisy