Żyjemy w ciągle zmieniającym się świecie, zmiany następują coraz szybciej. Nie omija to również placówek edukacyjnych. Rolą szkoły jest przygotowanie ucznia tak, by poradził sobie w cyfrowej przyszłości.

Młodzież od najmłodszych lat posługuje się urządzeniami cyfrowymi i to kształtuje jej sposób postrzegania świata. Jeśli nauczyciele tego nie uwzględnią, będą nieskuteczni.

Technologia cyfrowa pozwala znacznie wzbogacić warsztat metodyczny.Powinna być używana tak, aby skuteczniej pomóc uczniom zrozumieć świat i zapamiętać fakty.

W podstawach programowych zapisano obowiązek rozwijania umiejętności kluczowych, z uwzględnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Nie tylko na lekcjach informatyki, ale na co dzień i na każdym przedmiocie. Zdarza się, że z powodu braku czasu nauczyciele pomijają pewne tematy lub wykonywanie doświadczeń na lekcjach. Technologia cyfrowa likwiduje te przeszkody i pozwala zrealizować to, co tradycyjnymi metodami byłoby niemożliwe.

(Odwiedzono 4 razy, 1 dzisiaj)