Konferencja dotycząca cyfryzacji w szkołach z udziałem ministrów edukacji i cyfryzacji.

– Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji chcemy unowocześnić szkoły. W najbliższych dwóch latach planujemy wyposażyć wszystkie szkoły w dostęp do szerokopasmowego internetu – podkreśliła minister edukacji Anna Zalewska podczas konferencji prasowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach 15 czerwca 2016 roku.

sdr
sdr

Minister Anna Zalewska wraz z minister Anną Streżyńską przedstawiła informacje na temat dostępu do internetu i wyposażenia w Technologie Informacyjno Komunikacyjne (TIK) polskich szkół.

– Oprócz szerokopasmowego internetu polski rząd przedstawi propozycję rządowego programu, który wstępnie nazywamy „Aktywna Tablica” – powiedziała minister Anna Zalewska. – Chcemy dać przykład, aby zachęcić też inne podmioty do wspierania szkoły w zakresie nowoczesnej edukacji – dodała szefowa MEN.

Na spotkaniu Rafał Lew-Starowicz, zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w MEN poinformował, że niewielu pedagogów korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lekcji. Jedynie 41 proc. nauczycieli szkół gimnazjalnych wykorzystuje komputery do nauczania co najmniej raz w tygodniu. Dodatkowo zgodnie z wynikami badań na jeden komputer przypada średnio 11 uczniów, z czego duża część komputerów to komputery stacjonarne z lat 2006-2008.

cyfrowa_szkoła_tablice_interaktywne
Rafał Lew-Starowicz, zastępca dyrektora Departamentu Podręczników w MEN, opowiada o stanie cyfryzacji polskich szkoł

Blisko połowa szkół nie ma tablic interaktywnych (dysponują średnio mniej niż 2 tablicami na szkołę). Polscy uczniowie korzystają z komputera w większości poza szkołą. Z około 30 tysięcy szkół zaledwie nieco ponad 300 (tj. ponad 1%) posiada stałe łącze o szybkości internetu odpowiadającej przyjętym standardom (powyżej 1000 mb/s.). Połowa szkół posiada dostęp do internetu pozwalający jedynie na komunikację mailową, czyli np. na samą sprawozdawczość. Komputer wykorzystywany jest natomiast na zajęciach komputerowych, podczas których uczniowie zamiast programowania uczą się edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, co powinno odbywać się odpowiednio na języku polskim i matematyce.

informatyzacja_polskich_szkół_MEN

Jak podkreślano podczas spotkania polscy nauczyciele są natomiast w czołówce jeśli chodzi o wykorzystywanie komputerów w życiu prywatnym i wyrażają entuzjastyczne opinie wobec stosowania TIK w nauczaniu. Niemniej ich kompetencje w zakresie TIK szczególnie tych uczących w szkołach podstawowych są jednymi z najniższych z pośród przebadanych krajów przez OECD. Aby temu zaradzić MEN podjęło realizację pilotażu programowania w szkołach, a MC zarezerwowało około 270 milionów złotych ze środków unijnych na budowę infrastruktury internetowej w szkołach oraz 120 mln złotych na szkolenia nauczycieli.

– Wprowadzimy naukę programowania w szkołach. Będziemy szkolić też nauczycieli. Wszystkie pieniądze, które otrzymaliśmy z funduszy europejskich na przyłączenie internetu i jego upowszechnienie chcemy oddać uczniom i nauczycielom – zaznaczyła minister Anna Streżyńska. – Mam nadzieję, że będziecie z tego programu czerpać takie korzyści, które pozwolą wam w przyszłości w pełni rozwinąć umiejętności informatyczne i komunikacyjne – dodała zwracając się do dzieci minister cyfryzacji.

Dodatkowo Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji planuje rozwój e-podręczników, w ramach tego stworzenie – 14 nowych e-podręczników, 13 505 e-materiałów, czyli ponad 30.000 pojedynczych zasobów w postaci abstraktów, audiobooków, filmów, lekcji multimedialnych. Przewidziane są materiały do przedmiotów m.in. muzyki, plastyki, historii sztuki, wiedzy o kulturze, łaciny, historii kultury, a także lekcji przyrodniczych, humanistycznych, matematyki i informatyki w zakresie rozszerzonym. Działania te obejmą również powstanie dla szkolnictwa zawodowego – 150 nowych e-podręczników, 800 e-zasobów zawierających filmy, nagrania, zdjęcia, grafiki, schematy, dokumenty oraz ćwiczenia.

Minister edukacji Anna Zalewska poinformowała na konferencji, że poprosiła kuratorów o wyznaczenie koordynatorów ds. innowacji w edukacji w każdym z województw. Ich zadaniem jest m.in. stworzenie mapy innowacji, zbieranie danych ze szkół np. o posiadanym przez szkoły wyposażeniu w sprzęt. W ramach pilotażu od września 2016 r. sprawdzane będzie w praktyce szkolnej wprowadzenie programowania do szkół w formie innowacji pedagogicznej. Do końca sierpnia szkoły są zapraszane się do udziału w pilotażu przez zgłaszanie innowacji pedagogicznej do kuratoriów. Do tej pory uczestnictwo w projekcie potwierdziło ponad 1100 szkół.

Celem pilotażu jest m.in. przetestowanie dostępnych rozwiązań wprowadzających nauczanie programowania do edukacji formalnej.

Konferencja prasowa poświęcona cyfryzacji w szkołach odbyła się w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach dzięki uprzejmości dyrektora szkoły Tomasza Łukawskiego. W spotkaniu wzięli udział uczniowie szkoły, którzy przygotowali dla uczestników spotkania występ artystyczny poświęcony patronowi placówki – Małemu Powstańcowi. Po konferencji uczniowie zaprosili ministra edukacji i ministra cyfryzacji do udziału w lekcji programowania z wykorzystaniem tabletów.

Źródło tekstu: Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej

Źródło zdjęć: portal cyfrowa-szkola.info

Źródło grafiki: Ministerstwo Edukacji Narodowej

(Odwiedzono 18 razy, 1 dzisiaj)

Podobne wpisy