Korzystając z cech podzielności liczb, wykaż, przez jakie liczby jest podzielna liczba 25 624 320

Rozwiązanie:

Liczba 25 624 320 jest podzielna:

– przez 2, gdyż jest liczbą parzystą (cyfrą jedności jest 0)

– przez 3, gdyż suma cyfr tej liczby wynosi 24 i jest to liczba podzielna przez 3

– przez 4, gdyż liczba utworzona z dwóch ostatnich cyfr tej liczby to liczba 20 i jest ona podzielna przez 4

– przez 5, gdyż cyfrą jedności jest 0

– przez 10, gdyż cyfrą jedności jest 0

 

 

Cechy podzielności liczb:

Liczba jest podzielna:

– przez 2, jeżeli jest liczbą parzystą (cyfrą jedności jest 0, 2, 4, 6 lub 8)

– przez 3, jeżeli suma cyfr tej liczby jest podzielna przez 3

– przez 4, jeżeli  liczba utworzona z dwóch ostatnich cyfr tej liczby jest podzielna przez 4

– przez 5, jeżeli cyfrą jedności jest 5  lub 0

– przez 8, jeżeli suma zapisana trzema ostatnimi jej cyframi dzieli się przez 8

– przez 9, jeżeli suma cyfr tej liczny jest podzielna przez 9

– przez 10, jeżeli cyfrą jedności jest 0

– przez 25, jeżeli dwie ostatnie cyfry tej liczby to: 00, 25, 50 lub 75

(Odwiedzono 864 razy, 1 dzisiaj)

Zobacz też: