Mazowiecki Program Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych

Mazowiecki Program Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych

Program zakłada udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej na realizację zadań polegających na modernizacji lub utworzeniu nowych szkolnych pracowni przedmiotowych w jednostkach oświaty.

Zadanie może polegać na modernizacji lub utworzeniu nowych szkolnych pracowni przedmiotowych, w tym w szczególności:

 1. informatycznych;
 2. językowych;
 3. biologicznych;
 4. chemicznych;
 5. geograficznych;
 6. przyrodniczych;
 7. fizycznych;
 8. przedmiotów zawodowych.

Każda pracownia musi być wyposażona w przynajmniej jedno z poniżej wymienionych urządzeń wraz z pakietem oprogramowania do wspomagania nauki danego przedmiotu:

 1. stanowiska komputerowe;
 2. tablicę multimedialną;
 3. monitor interaktywny;
 4. tablicę dotykową.

Dodatkowo pracownie mogą być wyposażone w tablety lub laptopy dla uczniów oraz sprzęt mobilny dla nauczycieli, umożliwiające prowadzenie zajęć lekcyjnych w terenie.

Dofinansowanie zadania w ramach programu może wynieść do 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych i nie może przekroczyć kwoty 70 tys. zł, a minimalny wkład własny Beneficjenta musi wynosić 40% kosztów kwalifikowalnych. (Zakup środków trwałych w ramach zadania nie może przekraczać kwoty jednostkowej w wysokości 10 tys. zł brutto).

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 kwietnia 2020r.                                                           

Jednostka Samorządu może otrzymać pomoc finansową tylko na jedno zadanie realizowane w jednej szkole/zespole szkół, za wyjątkiem:

Miasto Warszawa może otrzymać pomoc na maksymalnie dziesięć zadań; Miasta: Radom, Siedlce, Płock, Ostrołęka i Ciechanów mogą otrzymać pomoc na maksymalnie po trzy zadania.*

Przed przystąpieniem do aplikowania należy zapoznać się z Regulaminem

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.mazovia.pl/edukacja-i-sport/edukacja/mazowiecki-program-dofinansowania-szkolnych-pracowni/

Zobacz nasz Przewodnik, jak wypełnić Wniosek [KLIKNIJ TU]

lub skontaktuj się z Naszym Doradcą: tel. 227522788 e-mail: kontakt@irs.com.pl

Skorzystaj z naszych WZORÓW:

informatyczna_WZÓR_Wniosek_mpdspp_2020

językowa_WZÓR_Wniosek_mpdspp_2020

przyrodnicza_WZÓR_Wniosek_mpdspp_2020

interdyscyplinarna_WZÓR_Wniosek_mpdspp_2020

Zobacz naszą ofertę [KLIKNIJ TU]

(Odwiedzono 152 razy, 7 dzisiaj)