|

Po co monitor interaktywny w szkole?

Do niedawna trudno było sobie wyobrazić, że interaktywne monitory wielkoformatowe mogą znaleźć się w większości szkół i powoli zastępować tablice interaktywne z projektorami, które nie tak dawno były szczytem nowoczesności w zakresie pomocy dydaktycznych. Okazało się jednak, że coraz dostępniejsze cenowo urządzenia i program Aktywna tablica naruszyły, wydawało by się, już „ugruntowaną” pozycję tablic, proponując w zamian jeszcze bardziej uniwersalne, tańsze w eksploatacji i bogatsze w nowe możliwości narzędzia, jakim są monitory interaktywne. Monitor interaktywny w szkole staje się standardowym wyposażeniem placówek.

Co to jest monitor interaktywny?

Urządzenie to jest dużym ekranem, z którego obraz jest widoczny dla wszystkich słuchaczy w klasie. Powierzchnia wyświetlacza jest czuła na dotyk dzięki temu osoba stojąca przy tablicy ma możliwość obsługiwana komputera, uruchomiana dowolnych programów. Wygląda to tak jak byśmy pracowali na bardzo dużym tablecie. Dodatkowo pozwala, tak jak w przypadku tradycyjnych tablic, na pisanie, rysowanie.

Większość monitorów interaktywnych dostępnych na rynku wyposażonych jest w system operacyjny Android, ma własną pamięć, możliwość podłączania do nich kamer internetowych i zewnętrznych pamięci USB. To czyni z nich narzędzia jeszcze bardziej uniwersalne, bo można na nich pracować bez konieczności podłączania komputera. Wystarczy je uruchomić i już mamy możliwość pisania po tablicy, wyświetlania stron WWW i też pisania po nich, a także wiele innych aplikacji dydaktycznych. Monitory łączą się z siecią Internet, więc nauczyciel może z łatwością sięgnąć do materiału na lekcję zapisanego na swoim dysku w chmurze, czy udostępnić wszystko co zapisał na tablicy jednym kliknięciem – każdy uczeń wychodzi z lekcji z notatkami w telefonie.

Monitory interaktywne – możliwości 

W przypadku zastosowań edukacyjnych monitor pozwala nauczycielowi między innymi na:

 • zapisanie wszystkiego co działo się na powierzchni aplikacji biała tablica (obraz wraz z naniesionymi notatkami i rysunkami) i przekazanie tego materiału w wersji elektronicznej uczniom,
 • wyświetlenie dowolnego tła potrzebnego w czasie lekcji (np.: tło w kratkę, układ współrzędnych, pięciolinia itp.) i pisanie po nim,
 • wcześniejsze przygotowanie na potrzeby zajęć z uczniami rysunków, wykresów, schematów, treści zadań itp., co oszczędza czas lekcji (nauczyciel nie musi wytwarzać ich podczas trwania lekcji z wykorzystaniem tablicy do pisania kredą),
 • przygotowanie całej treści do zajęć dydaktycznych co pozwala wykorzystać czas lekcji od dzwonka do dzwonka,
 • wyświetlenie dowolnej ilustracji, zdjęcia, animacji oraz filmu i pisanie po nich,
 • selektywne ujawnianie informacji, co pozwala na skupianie uwagi słuchaczy na istotnych w danym momencie treściach,
 • wzbogacenie zajęć o ćwiczenia interaktywne.

Właściwością monitorów interaktywnych jest możliwość przygotowania dla uczniów ćwiczeń interaktywnych. Pozwalają one uczniom wchodzić w fizyczne interakcje z wyświetlanym na powierzchni monitora materiałem poprzez przesuwanie liter, cyfr, słów, obrazów i tym podobnych za pomocą swoich rąk. Daje to słuchaczom nowe dynamiczne doświadczenia i zmienia styl nauczania. W czasie lekcji nauczyciel nie podaje uczniom informacji i gotowych sposobów na rozwiązanie problemów, ale ukierunkowuje ich pracę na samodzielne poszukiwanie odpowiedzi poprzez wykonanie przygotowanych ćwiczeń.

Najprostszym i najczęstszym pomysłem na przygotowanie ćwiczeń interaktywnych jest porządkowanie informacji. Jako przykład można podać przyporządkowanie pojęć do ich definicji, uporządkowanie elementów w zbiorach, wstawienie brakujących wyrazów w zdaniu itp.

Monitor interaktywny do szkoły – posumowanie korzyści

Podsumowując, korzyściami ze stosowania monitorów interaktywnych w procesie dydaktycznym są:

 • równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów pozwala na szybkie i efektywne przyswajanie wiedzy,
 • lepsze zrozumienie poznawanych problemów i faktów,
 • łatwość operowania obrazem daje nauczycielom dużą elastyczność w przygotowaniu materiału do zajęć bez względu na stosowaną metodę nauczania,
 • mapy koncepcyjne, obrazy i grafiki pomagają wzrokowcom wyrazić i zrozumieć idee,
 • większe zainteresowanie uczniów,
 • wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w procesie nauczania ze wszystkimi jej możliwościami bez konieczności przechodzenia do pracowni komputerowej,
 • nauczyciel nie jest „schowany” za komputerem (centralną postacią nie jest maszyna, ale pedagog sterujący procesem nauczania),
 • możliwość stosowania ćwiczeń interaktywnych,
 • ewentualność wykorzystania w czasie zajęć dowolnych programów uruchamianych na komputerze (w tym programów edukacyjnych, a szczególnie multimedialnych),
 • lepsze parametry wyświetlanego obrazu (4K),
 • tańsza eksploatacja w stosunku do tablic interaktywnych z projektorem,
 • możliwość pracy bez podłączania komputera,
 • i tak dalej.
(Odwiedzono 357 razy, 1 dzisiaj)

Zobacz też: