Prezentacja tablic interaktywnych Smart

Tablice interaktywne Smart – Film pokazujący możliwości tablic interaktywnych Smart podczas zajęć w szkołach