Pracownie przyrodnicze w szkole podstawowej – katalog pomocy dydaktycznych do wykorzystania dofinansowania z MEN w ramach zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2020

Najlepszym sposobem wykorzystania dofinansowania MEN na wyposażenie pracowni przyrodniczych jest zakup pomocy dydaktycznych, którymi najłatwiej wykonywać doświadczenia, rozwijając jednocześnie umiejętności TIK.

Rolą szkoły jest bowiem przygotowanie ucznia tak,  by sprostał wyzwaniom, przed którymi stanie w przyszłości. Zwrot w kierunku urządzeń cyfrowych jest więc nieunikniony. Muszą być one łatwe w obsłudze i zawierać wbudowane, gotowe doświadczenia, by każdy poradził sobie z nimi podczas lekcji. W przeciwnym razie będą leżały bezużyteczne.

Zakupione pomoce dydaktyczne powinny być wytrzymałe, by w warunkach szkolnych nie uległy uszkodzeniu w krótkim czasie.

Warunki te spełniają urządzenia PASCO.

Na podstawie praktyki szkolnej sporządzono listę wymagań, jakie muszą być spełnione, by cyfrowe urządzenia do wykonywania doświadczeń przyrodniczych były przydatne do sprawnego przeprowadzania eksperymentów na lekcjach:

 • w pełni bezprzewodowe połączenie z komputerem, tabletem lub smartfonem
 • gotowe i wbudowane w program doświadczenia do szybkiego uruchomienia na lekcji
 • elastyczne i łatwe w obsłudze oprogramowanie, pozwalające na szybkie analizowanie wyników i wyciąganie wniosków podczas zajęć
 • materiały dydaktyczne napisane do polskiej podstawy programowej, w żadnym razie nie tłumaczone z opracowań zagranicznych
 • integracja procesu zbierania danych doświadczalnych z prostym językiem programowania, umożliwiająca uczniom integrację umiejętności TIK
 • nauczyciele powinni zostać przeszkoleni z używania i zastosowania urządzeń, a potem powinni mieć w każdej chwili dostęp do infolinii dydaktycznej i technicznej, co PASCO Polska użytkownikom czujników zapewnia.

PS-3201 Bezprzewodowy czujnik temperatury

Łatwy w obsłudze, wytrzymały (odporny na kurz i wodę) o wysokiej rozdzielczości czujnik temperatury; łączy się bezprzewodowo ze wszystkimi urządzeniami bez potrzeby korzystania z interfejsu.

Cena katalogowa brutto: 461 zł

PS-3202 Bezprzewodowy czujnik siły i przyspieszenia

Czujnik do pomiaru siły i przyspieszenia na lekcjach w szkole. Niezbędny do doświadczeń z dynamiki ruchu postępowego, obrotowego, drgającego, do badania zderzeń i popędu siły. Łatwy do zamontowania na wózkach, platformach obrotowych i prętach, z uchwytami na palce.

Cena katalogowa brutto: 1018 zł

PS-3202 Bezprzewodowy czujnik siły i przyspieszenia

Umożliwia przeprowadzanie dokładnych pomiarów ciśnienia gazu w naczyniu, niezależnie od ciśnienia otoczenia. Można go wykorzystać do badania zmian ciśnienia gazu pod wpływem reakcji chemicznych. W połączeniu z czujnikiem temperatury pozwala na badanie praw przemian gazu doskonałego.

Cena katalogowa brutto: 890 zł


PS-3204 Bezprzewodowy czujnik pH

Czujnikiem można dokonać jednorazowych lub ciągłych pomiarów pH roztworu. Przeznaczony do badania jakości wody, testowania domowych roztworów lub wykonywania miareczkowania wysokiej rozdzielczości opartego na reakcji zobojętniania.

Cena katalogowa brutto: 697 zł

PS-3514 Sonda pH do powierzchni płaskich

Ta sonda pH jest elementem wymiennym co czujnika pH (PS-3204). Pozwala na pomiar odczynu pH żywności, popularnych produktów do pielęgnacji skóry i włosów, gleby itp. Może być stosowana do badania substancji półstałych poprzez dociskanie jej do wilgotnej powierzchni.

Cena katalogowa brutto: 391 zł

PS-3207 Bezprzewodowy czujnik tętna wysiłkowy

Bezprzewodowy, wysiłkowy czujnik tętna wygląda na ciele człowieka jak pasek. Przesyła dane bezprzewodowo na odległość do 10 m. Naszpikowany elektrodami pasek pozwala na uzyskanie precyzyjnych wyników. Najlepiej nosić go bezpośrednio na klatce piersiowej, choć można też na koszulce, jeśli elektrody zwilży się roztworem soli.

Cena katalogowa brutto: 788 zł


PS-3208 Bezprzewodowy czujnik CO2

Czujnik PS-3208 służy do pomiaru stężenia dwutlenku węgla w zamkniętym systemie lub w otwartym środowisku. Umożliwia przeprowadzenie pomiarów w kluczowych zagadnieniach nauk przyrodniczych: fotosyntezie, oddychaniu, obiegu węgla w przyrodzie. Podczas długotrwałych badań dane mogą być rejestrowane bezpośrednio na czujniku.

Cena katalogowa brutto: 2006 zł

PS-3209 Bezprzewodowy czujnik pogody z GPS

Bezprzewodowy czujnik pogody z GPS jest wszechstronnym narzędziem do monitorowania pogody z wbudowanym wiatromierzem, termometrem, czujnikami wilgotności i światła, barometrem i GPS.

Cena katalogowa brutto: 1651 zł

PS-3210 Bezprzewodowy czujnik konduktywności

Przewodność (zdolność cieczy do przewodzenia prądu elektrycznego) jest jednym z najczęściej dokonywanych pomiarów w badaniach biologicznych, chemicznych i środowiskowych. Czujnik mierzy całkowite stężenie jonów w roztworze.

Cena katalogowa brutto: 997 zł

Poznaj pozostałe pomoce dydaktyczne pracowni przyrodniczej dostępne w ramach dofinansowania z MEN:

 • PS-3545 Osłonka wodoodporna do czujnika CO2
 • PS-3553 Akcesoria wiatromierza do czujnika pogody
 • PS-3211 Bezprzewodowy czujnik napięcia elektrycznego
 • PS-3212 Bezprzewodowy czujnik natężenia prądu
 • EM-3533 Bezprzewodowy moduł generatora sygnału AC/DC
 • EM-3534 Bezprzewodowy moduł amperomierza
 • EM-3535 Model obwodu prądu stałego – podstawowy
 • PS-3213 Bezprzewodowy czujnik światła
 • PS-3215 Bezprzewodowy kolorymetr i czujnik zmętnienia
 • PS-3217 Bezprzewodowy czujnik tlenu
 • PS-3218 Bezprzewodowy czujnik ciśnienia krwi
 • PS-3219 Bezprzewodowy czujnik ruchu
 • PS-3220 Bezprzewodowy czujnik ruchu obrotowego
 • PS-3221 Bezprzewodowy 3-osiowy czujnik pola magnetycznego
 • PS-3224 Bezprzewodowy czujnik tlenu rozpuszczonego
 • PS-3225 Bezprzewodowa fotobramka podwójna
 • PS-3227 Bezprzewodowy czujnik dźwięku
 • PS-2111-FR PASPORT Czujnik EKG (UE)
 • PS-2163 PASPORT Czujnik wilgotności gleby
 • PS-2187 PASPORT Czujnik częstości odechu
 • PS-2521B Pojemnik do fotosyntezy

Więcej produktów PASCO umożliwiających przeprowadzenie twórczych lekcji na:

pasco.com.plPobierz kalkulator, by samodzielnie dobrać urządzenia i AUTOMATYCZNIE stworzyć listę zakupów

Pobierz kalkulator RĘCZNY (bez obsługi makr), by zaplanować zakupy

Zobacz katalog urządzeń cyfrowych najczęściej zamawianych przez szkoły w ramach dofinansowania z MEN na pracownie przyrodnicze

(Odwiedzono 701 razy, 1 dzisiaj)
Scroll to Top