Zestaw „Problemy wychowawcze” pozwala przygotować szkołę podstawową do skutecznego przeciwdziałania przemocy, agresji i uzależnieniom, a także wspierania rodziców i dzieci z problemami emocjonalnymi.

Zestaw obejmuje:

  • Szkolenia, propozycje działań i gotowe materiały dla psychologów i pedagogów, wychowawców, nauczycieli przedmiotowych, rodziców i dzieci.
  • Materiały podzielono na trzy grupy wiekowe odpowiadające klasom 1-3, 4-6 i 7-8 szkoły podstawowej.
  • Scenariusze szkoleń dla nauczycieli, scenariusze lekcji wychowawczych, spotkań z rodzicami, gier społecznych dla dzieci i kompletne programy profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne.
  • Kompleksowe materiały, które przygotowaliśmy pomogą nauczycielom realizować działania wychowawcze a zajęcia z uczniami staną się atrakcyjne i wartościowe.
(Odwiedzono 8 razy, 1 dzisiaj)