Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Pakiet zawiera:

  • interaktywne gry przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej,
  • karty pracy do kopiowania zawierające ćwiczenia do pracy indywidualnej,
  • grę edukacyjną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do gry na dywanie, do używania przez całą klasę lub duże grupy dzieci,
  • poradnik metodyczny.

Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

(Odwiedzono 6 razy, 1 dzisiaj)