Harmonijny rozwój Twórczość i Konstrukcje Ei-System

Pakiet Harmonijny Rozwój twórczość i konstrukcje zawiera:
interaktywne gry przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej,
karty pracy do kopiowania zawierające ćwiczenia do pracy indywidualnej,
grę edukacyjną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do gry na dywanie, do używania przez całą klasę lub grupy dzieci,
poradnik metodyczny.

Scroll to Top