Mikrokontroler PASCO Laboratoria Przyszłości 2021 r.

Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami

Mikrokontroler PASCO jest urządzeniem gotowym do użytku w szkole podstawowej, zamkniętym w trwałej obudowie, bez konieczności lutowania elementów. To odróżnia go od urządzeń konkurencyjnych, ponieważ można go powierzyć uczniom do pracy w grupach lub samodzielnej.

Mikrokontroler PASCO nie psuje wskutek błędnego połączenia elementów. Ma pięć lat gwarancji.

Czujniki, które stanowią wyposażenie dodatkowe mikrokontrolera PASCO mogą być wykorzystane także do doświadczeń na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Wszystko razem tworzy więc jeden spójny system cyfrowych pomocy dydaktycznych dla całej szkoły.

Mikrokontroler spełnia wymagania specyfikacji programu Laboratoria Przyszłości – posiada wbudowane oraz dołączane czujniki i akcesoria, w tym płytki stykowe prototypowe oraz zestaw przewodów.

Każda szkoła, która zakupi mikrokontroler PASCO ma prawo do bezpłatnego szkolenia wdrożeniowego, jak używać tego urządzenia oraz czujników stanowiących wyposażenie dodatkowe podczas zajęć poświęconych kodowaniu i na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.

(Odwiedzono 119 razy, 1 dzisiaj)
Scroll to Top