Aktywna Tablica 2022 r. Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w cz. IV w pkt 1 do 4 z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej. Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwijanie sprawności komunikacyjnej.

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwijanie sprawności komunikacyjnej

  • Do czego służy? Do wspomagania i uatrakcyjniania zajęć wspomagających sprawność komunikacyjną w wybranych obszarach.
  • Z czego się składa? Z ponad 260 ekranów interaktywnych, zbioru kart pracy, przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku.
  • Dla kogo? Dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami sprawności komunikacyjnej.

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2 to uzupełnienie ćwiczeń z innych programów serii mTalent poświęconych całościowym zaburzeniom rozwoju.

Program Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2 to:

  • autonomiczna kontynuacja programów Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy i Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1 zawierająca ćwiczenia interaktywne wspomagające rozwijanie sprawności komunikacyjnej i pragmatyczne użycie języka,
  • materiały do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej,
  • ćwiczenia o prostej i przemyślanej konstrukcji z obszarów takich jak: komunikat a odbiorca i sytuacja, barwa głosu i intonacja, tempo i płynność mowy, natężenie mowy, historyjki i dialogi, przenośnie i metafory, antonimy, absurdy, a także wybrane obszary TUS (Treningu Umiejętności Społecznych),
  • osobne zbiory ćwiczeń dostosowane dla dzieci nieumiejących czytać oraz dla uczniów starszych, w przypadku których zadania zawierają tekst pisany,
  • odrębny program do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi,
  • kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranów multimedialnych dla dzieci (np. większej liczby ekranów indywidualnie dostosowanych do danego dziecka, ekranów z ćwiczeniami z konkretnego obszaru lub z konkretnymi elementami graficznymi, np. z fotografiami twarzy osób znajomych dzieciom).
(Odwiedzono 29 razy, 1 dzisiaj)