mTalent Zaburzenia przetwarzania słuchowego Learnetic

mTalent Zaburzenia przetwarzania słuchowego Learnetic

mTalent Zaburzenia przetwarzania słuchowego Learnetic

Druga część programu Percepcja słuchowa w postaci zestawu interaktywnych ćwiczeń stymulujących wyższe funkcje słuchowe

Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ale także logopedycznych, rewalidacyjnych i innych, mających na celu stymulację wyższych funkcji słuchowych.
Ponad 700 ekranów interaktywnych, kart pracy, przewodnik metodycznego oraz zestaw materiałów dodatkowych w jednym pudełku.
Dla terapeutów pedagogicznych, logopedów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie percepcji słuchowej, w tym wyższych funkcji słuchowych.

Scroll to Top