Aktywna Tablica 2022 r. Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w cz. IV w pkt 1 do 4 z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej

  • Do czego służy? Do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i innych, mających na celu kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie trudności z tym związanych.
  • Z czego się składa? Z blisko 2000 ekranów interaktywnych, ponad 400 kart pracy, przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku.
  • Dla kogo? Dla logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem sprawności językowej dziecka.

mTalent Zajęcia Logopedyczne cz. 1 to jedyny produkt multimedialny z propozycją na grupowe (tematyczne) zajęcia logopedyczne i scenariuszami profilaktyki logopedycznej na cały rok, a także jedyny produkt multimedialny z ćwiczeniami ze wszystkich etapów terapii głosek oraz dodatkowo z zakresu etapów ponadstandardowych.

(Odwiedzono 11 razy, 1 dzisiaj)