mTalent Zajęcia Logopedyczne cz. 2

Aktywna Tablica 2022 r. Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w cz. IV w pkt 1 do 4 z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej

  • Do czego służy? Do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i innych, mających na celu kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie trudności z tym związanych.
  • Z czego się składa? Z blisko 1500 ekranów interaktywnych, prawie 400 kart pracy, przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku.
  • Dla kogo? Dla logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem sprawności językowej dziecka.

mTalent Zajęcia logopedyczne cz. 2 to zbiór blisko 30 nowych tytułów obejmujących materiał z różnych zakresów terapii logopedycznej, a także jedyny interaktywny program na rynku z ćwiczeniami dla głosek T, D, N.

(Odwiedzono 3 razy, 1 dzisiaj)
Scroll to Top