Rzymski sposób zapisywania liczb

Do zapisu liczb w systemie rzymskim używa się siedmiu cyfr: I, V, X, L, C, D, M.

Poszczególne cyfry oznaczają:

I – 1

V – 5

X – 10

L – 50

C – 100

D – 500

M – 1000

Przy zapisywaniu liczb w systemie rzymskim należy pamiętać, że jeżeli znak oznaczający mniejszą liczbę stoi po prawej stronie znaku oznaczającego większą liczbę, to stosujemy dodawanie, a jeżeli po lewej, to odejmowanie.

Przykłady:

  1. XII = 10+2 = 12
  2. XXVI = 2×10+5+1 = 26
  3. XCIX = (100-10) + (10-1) = 90+9 = 99
  4. MMCM = 2×1000 + (1000-100) = 2000+900 = 2900

Przeczytaj też:

Wykorzystanie gier w procesie dydaktycznym Żyjemy w drugiej dekadzie XXI w. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Urządzenia, które były nowoczesne trzy lata temu, dziś często ledwo spełn...
Wykorzystanie tablicy multimedialnej w zajęciach L... Postęp technologiczny, z jakim mamy do czynienia w ostatnich czasach, ma duży wpływ na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Dziś praktycznie z każdą ak...
Zapisz w systemie rzymskim: 21, 134, 1478, 2014 Rozwiązanie: 21 = XXI               21 = 2x10 +1 134 = CXXXIV     134 = 100+3x10+(5-1) 1478 = MCDLXXVIII         1478 = 1000+(500-100) + 50+2...
Korzystając z cech podzielności liczb, wykaż, prze... Rozwiązanie: Liczba 25 624 320 jest podzielna: - przez 2, gdyż jest liczbą parzystą (cyfrą jedności jest 0) - przez 3, gdyż suma cyfr tej lic...