Sanako Connect – Oprogramowanie Wirtualnej Klasy dla Nauczycieli Języków Obcych

Wykorzystaj lepiej czas lekcji, zwiększ możliwości mówienia, a także właściwego użycia języka obcego.

Więcej informacji i zapytania ofertowe: kontakt@irs.com.pl

Zajrzyj na platformę i zamów darmową wersję próbną dla szkoły lub uczelni na:

Wirtualna klasa i laboratorium językowe online dla szkół i uczelni.

Sanako Connect jest rozwiązaniem do nauczania synchronicznego i asynchronicznego podporządkowanym nauczycielowi (nauczycielo-centrycznym).
Najważniejsza jest elastyczność wyboru nauczania w ramach jednego rozwiązania – lokalnego, online oraz synchronicznego i asynchronicznego. Ułatwia pracę i pozwala na oszczędności w budżecie szkoły.

Sanako Connect pomaga zoptymalizować czas lekcji i zwiększyć możliwości mówienia w języku obcym.

 • Zapewnia wszystkie korzyści płynące z użytkowania laboratorium językowego. Jest dostępny z każdego miejsca za pomocą laptopów, Chromebooków i tabletów.
 • W żaden sposób nie narusza prywatności, studenci dołączają do lekcji za pomocą jednorazowych linków. Nie ma potrzeby logowania.
 • Umożliwia zbieranie, przeglądanie i ocenianie zapisów audio studentów oraz pracę w czasie rzeczywistym bądź na nagraniu.

Wszystkie funkcje takie jak grupowanie i parowanie uczniów są przygotowane specjalnie dla nauczycieli języków.

Sanako Connect jest projektowane przy udziale nauczycieli języków i oferuje funkcjonalności używane zwykle podczas tradycyjnej nauki w klasie.

Pozwala wszystkim uczniom na:
• ćwiczenie mówienia i konwersacji jednocześnie za pomocą funkcji grupowania i łączenia w pary,
• odsłuchiwanie i odpowiedzi w czasie rzeczywistym,
• zapis ćwiczeń w mówieniu poszczególnych uczniów.

Twórz i przydzielaj ćwiczenia za pomocą narzędzi do tworzenia treści wspierających różne metody pedagogiczne.

Łatwy sposób tworzenia ustnych ćwiczeń językowych, imitacji wzorca wymowy, ćwiczeń do uzupełnienia. Zaprojektowany, aby wspierać różnorodne metody nauczania, takie jak: Content and Language Integrated Learning (CLIL), Task-Based Language Teaching (TBLT) oraz inne sprawdzone i efektywne metody.

Przydzielaj pliki, materiały, oceniaj studentów i dostarczaj informacji zwrotnej na jednej platformie

Zbieraj, przeglądaj i dostarczaj informacji zwrotnej o pracy uczniów. Współdziel wszystkie potrzebne materiały na jednej platformie. Zarządzaj pracami studentów i materiałami, w łatwy sposób dziel się nimi z kolegami. Naszą misją jest stworzenie jednej docelowej platformy dla nauczycieli języka.

Korzyści dla szkoły i nauczycieli

Nauczanie w klasie i poza nią – nieprzerwane świadczenie usługi bez względu na aktualne zalecenia epidemiczne.

Lepsze wyniki nauczania dzięki:

 • Łączeniu uczniów w grupy według umiejętności
 • Monitorowaniu postępów synchronicznie (w czasie trwania lekcji) i asynchronicznie (korekcja zadań domowych). Np. poprawa zadania domowego przed następną lekcją daje możliwość przygotowania indywidualnych ćwiczeń korygujących braki na lekcji.
 • Rozszerzenie możliwości mówienia i sprawdzania wymowy poza czas lekcji.                                                                               

Wyższa konkurencyjność dzięki gwarancji świadczenia usług w lock downie.

Lepsze wyniki nauczania będą skutkować lepszą oceną szkoły i tworzeniem dobrej renomy przez polecających.

Brak konieczności inwestowania w stacjonarne laboratorium komputerowe. Uczniowie mogą korzystać z własnych urządzeń komputerowych (komputer, tablet, smartfon).

Niski koszt możliwy do przeniesienia na ucznia.

Bezpłatne konta nauczycieli.

Co nauczyciele mówią o Sanako Connect?

To narzędzie jest nadzwyczajne. Bardzo dla nas pomocne. Dziękujemy za pomoc w tych trudnych czasach.

Florian Busch, nauczyciel języka francuskiego ze szkoły średniej w Dreźnie

Doceniam sposób, w jaki można organizować i sprawdzać ćwiczenia, zaawansowane funkcje nagrywania, możliwość przesyłania plików uczniom i ograniczenia im czasu przeglądania dokumentu / zadania.

Natalia Szurkina, Państwowy Uniwersytet w Sanky Petersburgu

Jestem bardzo zadowolona z szerokiej funkcjonalności Sanako, może służyć do nauki tłumaczeń ustnych / symultanicznych, a także ćwiczenia mówienia. Szczególnie lubię możliwość zadania studentom indywidualnych ćwiczeń do wykonania w domu.

Aleksandra Chuptsowa, nauczycielka angielskiego z Rosji

Jesteś zainteresowany rozpoczęciem pracy z Sanako Connect w szkole lub na uczelni?

Więcej informacji i zapytania ofertowe: kontakt@irs.com.pl

Zajrzyj na platformę i zamów darmową wersję próbną dla szkoły lub uczelni na:

Korzyści dla ucznia

Nauczanie w klasie i poza nią – nieprzerwana nauka bez względu na przeszkody uniemożliwiające przybycie na lekcje – np. infekcja chorobowa, podróż służbowa inne wypadki losowe.

Indywidualne podejście nauczyciela skutkujące lepszymi wynikami w nauce

Niskie wymagania sprzętowe – wystarczy urządzenie komputerowe z przeglądarką internetową (komputer, tablet, smartfon) oraz słuchawki z mikrofonem

Niski koszt ok. 12 złotych za miesiąc.

Zamów darmową wersję próbną na: kontakt@irs.com.pl

Cechy Sanako Connect
Konfiguracja systemu
 • Brak kont studenckich, łatwy dostęp dla uczniów, nieujawnianie informacji wrażliwych
 • Kompatybilność z Windows, IOS i Chrome OS
 • Dostępność synchronicznie i asynchronicznie
Interakcja z klasą
 • Podział studentów na grupy
 • Współdzielenie plików
 • Zarządzanie plikami przesyłanymi przez studentów
 • Bezpośrednie polecenia głosowe nauczyciela
 • Dwustronna komunikacja głosowa z poszczególnymi grupami
 • Chat z poszczególnymi uczniami, grupami i całą klasą
 • Chat kontrolowany przez nauczyciela (włącznie/wyłączanie i usuwanie wiadomości)
 • Tworzenie i rozsyłanie testów/ćwiczeń
 • Komentowanie testów/ćwiczeń
 • Automatyczne ocenianie i statystyki dla pewnych typów ćwiczeń
 • Przygotowanie i zarządzanie egzaminami
 • Współdzielenie kamery
 • Współdzielenie ekranu nauczyciela
Zaprojektowany specjalnie do nauki języków
 • Zapisywanie głosu poszczególnych studentów, pary lub grupy w zależności od wyboru ćwiczenia przez nauczyciela
 • Zapis dwuścieżkowy ze ścieżką master (wideo i audio)
 • Bogate treści – łączenie różnych rodzajów zadań i zasobów w jednym ćwiczeniu
Porównanie Sanako Connect z innymi platformami do edukacji online:
Sanako ConnectZoomGoogle MeetGoogle Classroom
Konfiguracja systemu
Brak kont studenckich, łatwy dostęp dla uczniów, nieeujawnanie informacji wrażliwych
Kompatybilność z Windows, IOS i Chrome OS
Dostępność synchronicznie i asynchronicznieTylko synchronicznieTylko synchronicznieTylko synchronicznie
Interakcja z klasą
Podział studentów na grupy
Współdzielenie plikówDostępne podczas przygotowania zaproszeń do spotkania
Zarządzanie plikami przesyłanymi przez studentów
Bezpośrednie polecenia głosowe nauczycielaPo wyłączeniu dźwięku wszystkich uczestników
Dwustronna komunikacja głosowa z poszczególnymi grupami
Chat z poszczególnymi uczniami, grupami i całą klasą
Chat kontrolowany przez nauczyciela (włącznie/wyłączanie i usuwanie wiadomości)
Tworzenie i roozsyłanie testów/ćwiczeń
Komentowanie testów/ćwiczeń
Automatyczne ocenianie i statystyki dla pewnych typów ćwiczeń
Przygotowanie i zarządzanie egzaminami
Współdzielenie kamery
Współdzielenie ekranu nauczyciela
Zaprojektowany specjalnie do nauki języków
Zapisywanie głosu poszczególnych studentów, pary lub grupy w zależności od wyboru ćwiczenia przez nauczycielaMożliwe nagrywanie tylko całej klasy
Zapis dwuścieżkowy ze ścieżką master (wideo i audio)
Bogate treści – łączenie różnych rodzajów zadań i zasobów w jednym ćwiczeniu
(Odwiedzono 206 razy, 1 dzisiaj)
Scroll to Top