serwis tablic interaktywnych

Serwis tablic interaktywnych Smart

Serwis tablic interaktywnych. Jakie są zasady zgłoszenia i przekazania tablicy do naprawy? Użytkownik posiadający uszkodzoną tablicę interaktywną SMART w pierwszej kolejności powinien skontaktować się z Serwisem IRS (e-mail: serwis@irs.com.pl lub technical@irs.com.pl) lub telefonicznie pod numerem +48 22 752 27 88 – 96 w celu weryfikacji zaobserwowanej usterki.

serwis tablic interaktywnych

Do rozmowy z serwisem należy przygotować następujące informacje:

  • model tablicy, numer seryjny
  • data zakupu lub data protokołu odbioru w przypadku projektów edukacyjnych
  • informacja o zaobserwowanej nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu
  • rodzaj, typ, wersję systemu operacyjnego komputera używanego z tablicą

Podczas rozmowy klient może zostać poproszony o podanie większej ilości szczegółowych informacji na temat wersji oprogramowania SMART, sposobu wykorzystywania sprzętu, warunków pracy, montażu itp. Poproszony zostanie również o wykonanie testów, zapisanie ich i przesłanie na adres mailowy serwisu.

Po uzyskaniu niezbędnych informacji serwis dołoży wszelkich starań aby rozwiązać problem zdalnie (Team Viewer) bez odbywania wizyty u Klienta. Jeśli zajdzie podejrzenie uszkodzenia jakiegokolwiek elementu hardware’u urządzenia zostaną wysłane niezbędne części zamienne do wymiany u Klienta. W przypadku braku możliwości wykonania wymiany części we własnym zakresie do lokalizacji skierowany zostanie technik. W szczególnych przypadkach stwierdzenia uszkodzenia nienadającego się usunąć tablica zostanie zgłoszona do producenta do wymiany. Wymiana może nastąpić tylko po zaakceptowaniu wymiany sprzętu na nowy przez Producenta.

W celu zgłoszenia sprzętu do serwisu prosimy o:

1. pobranie znajdującego się pod tymi linkami Word (doc) lub PDF formularza zgłoszenia sprzętu do serwisu 

2. wypełnienie formularza w edytorze Word lub w innym kompatybilnym z Word, ewentualnie – o czytelne wypełnienie ręczne

3. odesłanie wypełnionego dokumentu jako załącznik pliku Word lub innego kompatybilnego, ewentualnie wypełnionego ręcznie dokumentu jako plik PDF na e-mail: serwis@irs.com.pl

4. prosimy oczekiwać na kontakt ze strony pracownika Działu Serwisu Image Recording Solutions sp. z o.o. w celu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia. Kontakt nastąpi w możliwie najszybszym terminie.

Wysyłka części lub sprzętu:

W okresie gwarancyjnym do napraw bezpłatnych wszystkie części i sprzęt transportowany jest na koszt serwisu IRS naszym transportem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS (części) lub DHL (tablice).

W przypadku transportu całych tablic sprzęt powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie producenta lub inne opakowanie zastępcze gwarantujące bezpieczny transport urządzenia do serwisu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Serwis IRS nie odpowiada za szkody powstałe podczas transportu wynikające z wadliwego zapakowania.

Każdy transport całych tablic zgłaszany jest do przewoźnika DHL przez Serwis IRS. Klient nie może samodzielnie zlecać odbioru przesyłki. Data odbioru uszkodzonej tablicy przez kuriera z DHL ustalana jest indywidualnie.

W przypadku odbioru sprzętu do serwisu do zapakowanego sprzętu należy dołączyć:

  • wypełniony formularzy zgłoszenia

W przypadku transportu części zamiennych do tablic po wcześniejszym uzgodnieniu z serwisem klient może skontaktować się z regionalnym oddziałem firmy kurierskiej UPS, lista znajduje się na stronie: http://www.ups.com/content/pl/pl/shipping/dropoff/index.html?WBPM_lid=homepage/ct1.html_pnl_loc
i zamówić kuriera w celu odbioru przesyłki do Serwisu IRS.

Podczas wypełniania listu przewozowego należy zwrócić uwagę aby:

  • wybrać usługę ‘STANDARD’
  • wybrać opcję ‘wartość zadeklarowana’ i wpisać wartość sprzętu

Koszt przesyłki w przypadku napraw gwarancyjnych pokrywa Serwis IRS. W tym celu należy podać nasz numer klienta w UPS: 82654V

Sprzęt należy zaadresować:
IRS SERWIS
ul. Arkuszowa 190
01-934 Warszawa
Tel: +48 22 572 27 88
nr Kosztorysu lub RMA

Uwaga! Przesyłki nadane na warunkach innych niż określone powyżej lub przesłane za pośrednictwem innych firm kurierskich nie będą przyjmowane.

Zwrot sprzętu po naprawie.
Jeśli naprawa gwarancyjna wykonywana była w serwisie IRS, po jej wykonaniu urządzenie  zostanie odesłane pod wskazany adres zwrotny na koszt Serwisu IRS. Podczas odbioru urządzenia należy bezwzględnie, sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy sporządzić wraz z kurierem protokół szkody (wg procedur UPS lub DHL w przypadku transportu całych tablic) opisujący zakres uszkodzeń i niezwłocznie poinformować o zaistniałym fakcie Serwis IRS.

Naprawy pogwarancyjne
W przypadku napraw nie objętych gwarancją transport sprzętu w obie strony odbywa się na koszt klienta.

Datę wygaśnięcia gwarancji producenta można zweryfikować podając numer seryjny produktu na stronie:
http://www.smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Warranty+Form

Zachęcamy również do korzystania z naszej strony stworzonej specjalnie dla użytkowników produktów interaktywnych SMART:
http://www.tablice.net.pl/

(Odwiedzono 1 981 razy, 2 dzisiaj)
Scroll to Top