|

Tablice interaktywne i monitory interaktywne – zastosowanie w szkole

Tablice i monitory interaktywne są dużymi ekranami projekcyjnymi (najczęściej spotykane przekątne zaczynają się od 65 cali), z których obraz jest widoczny dla wszystkich uczniów w klasie. Powierzchnia tych urządzeń jest czuła na dotyk, dzięki temu osoba stojąca przy nich ma możliwość sterowania pracą podłączonego komputera, uruchomiana dowolnych programów. Wygląda to tak jak byśmy pracowali na bardzo dużym tablecie. Dodatkowo pozwala, tak jak w przypadku tradycyjnych tablic, na pisanie, rysowanie.

W przypadku zastosowań edukacyjnych tablica lub monitor pozwalają nauczycielowi między innymi na:

 • zapisanie wszystkiego co działo się na ich powierzchni (obraz wraz z naniesionymi notatkami i rysunkami) oraz przekazanie tego materiału w wersji elektronicznej lub papierowej uczniom,
 • wyświetlanie dowolnego tła potrzebnego w czasie lekcji (np.: tło w kratkę, układ współrzędnych, pięciolinia itp.) i pisanie po nim,
 • uruchomienie każdego programu edukacyjnego, encyklopedii lub słownika multimedialnego, przywołanie wybranej strony internetowej i notowanie na ich powierzchni,
 • wcześniejsze przygotowanie na potrzeby zajęć z uczniami rysunków, wykresów, schematów, treści zadań itp., co oszczędza czas lekcji (nauczyciel nie musi wytwarzać ich podczas trwania lekcji na tablicy do pisania kredą),
 • przygotowanie całej treści do zajęć dydaktycznych co pozwala wykorzystać czas lekcji od dzwonka do dzwonka,
 • wyświetlenie dowolnej ilustracji, zdjęcia, animacji oraz filmu i pisanie po nich,
 • selektywne ujawnianie informacji, co pozwala na skupianie uwagi słuchaczy na istotnych w danym momencie treściach,
 • wzbogacenie zajęć o ćwiczenia interaktywne.

Wyjątkową właściwością tablic i monitorów interaktywnych jest możliwość przygotowania dla uczniów ćwiczeń interaktywnych. Pozwalają one uczniom wchodzić w fizyczne interakcje z wyświetlanym na powierzchni urządzenia materiałem poprzez przesuwanie liter, cyfr, słów, obrazów i tym podobnych za pomocą swoich rąk. Daje to słuchaczom nowe dynamiczne doświadczenia i zmienia styl nauczania. W czasie lekcji nauczyciel nie podaje uczniom informacji i gotowych sposobów na rozwiązanie problemów, ale ukierunkowuje ich pracę na samodzielne poszukiwanie odpowiedzi poprzez wykonanie przygotowanych ćwiczeń.

Najprostszym i najczęstszym pomysłem na przygotowanie ćwiczeń interaktywnych jest porządkowanie informacji. Jako przykład można podać parowanie i ich definicji, uporządkowanie elementów w zbiorach, wstawienie brakujących wyrazów w zdaniu itp.

Bardzo ważną częścią interaktywnych wyświetlaczy jest ich oprogramowanie, którego możliwości, intuicyjność i zasoby pozwalają nauczycielom na przeprowadzenie żywej i angażującej lekcji na różnych poziomach edukacyjnych. W przypadku tablic i monitorów SMART jest to pakiet SMART Learning Suite, który składa się z programu instalowanego na komputerze oraz współpracującego z nim systemu chmurowego SMART Learning Suite Online.

Podsumowując, korzyściami ze stosowania tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym są:

 • równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów pozwala na szybkie i efektywne przyswajanie wiedzy,
 • lepsze zrozumienie poznawanych problemów i faktów,
 • łatwość operowania obrazem daje nauczycielom dużą elastyczność w przygotowaniu materiału do zajęć bez względu na stosowaną metodę nauczania,
 • mapy koncepcyjne, obrazy i grafiki pomagają wzrokowcom wyrazić i zrozumieć idee,
 • większe zainteresowanie uczniów,
 • stosowanie ćwiczeń interaktywnych,
 • możliwość wykorzystania w czasie zajęć dowolnych programów uruchamianych na komputerze (w tym programów edukacyjnych, a szczególnie multimedialnych).

SMART Learning Suite

Stworzony dla nauczycieli przez nauczycieli

SMART Learning Suite został przygotowany i dopracowany w oparciu o opinie nauczycieli, dzięki czemu wyposażono go w funkcje pomagające wykreować interesujące i dynamiczne lekcje. SMART Learning Suite jest również skonstruowany tak, aby wspierać różne metody nauczania, od dużych klas i małych grup, aż po naukę indywidualną.

Dostęp do wysokiej jakości zasobów

Uzyskaj wgląd w SMART Exchange, biblioteki on-line, która oferuje ponad 60 000 wysokiej jakości darmowych lekcji i pomocy dydaktycznych. Plusem jest możliwość korzystania z dodatkowej zawartości, tworzonej na bieżąco przez ponad 3 miliony aktualnych użytkowników SMART Notebook z całego świata.

Intuicyjne narzędzia do nauki

SMART Notebook zawiera instrumenty, które sprawiają, że tworzenie lekcji staje się prostym i intuicyjnym doświadczeniem. Zacznij od razu aby oszczędzać czas na przygotowywaniu zajęć i skup się na uczeniu uczniów.

Standaryzacja ze SMART Notebook

Teraz możesz kupić SMART Notebook i wykorzystywać go z innymi markami interaktywnego sprzętu, co pozwoli Ci utworzyć jedną zestandaryzowaną platformę do nauki, która pomoże uczniom i nauczycielom pracować efektywniej oraz korzystać przy tym z już zakupionych do klasy urządzeń.

W Polsce dystrybutorem produktów SMART Technologies jest firma Image Recording Solutions sp. z o.o.: www.irs.com.pl

(Odwiedzono 1 955 razy, 6 dzisiaj)

Podobne wpisy