|

Tablice interaktywne i monitory interaktywne – zastosowanie w szkole [AKTUALIZACJA 29 grudnia 2023 r.]

Monitory i tablice interaktywne są dużymi ekranami projekcyjnymi (najczęściej spotykane przekątne zaczynają się od 65 cali), z których obraz jest widoczny dla wszystkich uczniów w klasie. Powierzchnia tych urządzeń jest czuła na dotyk, dzięki temu osoba stojąca przy nich ma możliwość sterowania pracą podłączonego komputera, uruchomiana dowolnych programów.

Wygląda to tak jak byśmy pracowali na bardzo dużym tablecie. Dodatkowo pozwala, tak jak w przypadku tradycyjnych tablic, na pisanie, rysowanie.

Ponadto monitory interaktywne, dzięki wbudowanym w nie wyposażeniu, są samodzielnymi centrami multimedialnymi. Wyposażono je w minikomputer z systemem Android, zestaw głośników, połączenie z siecią komputerową, Bluetooth, a często kamerę i różnego rodzaju czujniki otoczenia. Specjalne oprogramowanie dostarcza wiele aplikacji niezbędnych nauczycielowi podczas zajęć. Do najpopularniejszych należą aplikacja tablica, przeglądarka internetowa, bezprzewodowe wyświetlanie obrazu z dźwiękiem. Dzięki temu z powodzeniem można na nich pracować z uczniami bez konieczności podłączania do nich osobnego komputera PC.

W przypadku zastosowań edukacyjnych monitor lub tablica pozwalają nauczycielowi między innymi na:

 • zapisanie wszystkiego co działo się na ich powierzchni (obraz wraz z naniesionymi notatkami i rysunkami) oraz przekazanie tego materiału w wersji elektronicznej lub papierowej uczniom,
 • wyświetlanie dowolnego tła potrzebnego w czasie lekcji (np.: tło w kratkę, układ współrzędnych, pięciolinia itp.) i pisanie po nim,
 • uruchomienie każdego programu edukacyjnego, encyklopedii lub słownika multimedialnego, przywołanie wybranej strony internetowej i notowanie na ich powierzchni,
 • wcześniejsze przygotowanie na potrzeby zajęć z uczniami rysunków, wykresów, schematów, treści zadań itp., co oszczędza czas lekcji (nauczyciel nie musi wytwarzać ich podczas trwania lekcji na tablicy do pisania kredą),
 • przygotowanie całej treści do zajęć dydaktycznych co pozwala wykorzystać czas lekcji od dzwonka do dzwonka,
 • wyświetlenie dowolnej ilustracji, zdjęcia, animacji oraz filmu i pisanie po nich,
 • selektywne ujawnianie informacji, co pozwala na skupianie uwagi słuchaczy na istotnych w danym momencie treściach,
 • wzbogacenie zajęć o ćwiczenia interaktywne.

Wyjątkową właściwością tablic i monitorów interaktywnych jest możliwość przygotowania dla uczniów ćwiczeń interaktywnych. Pozwalają one uczniom wchodzić w fizyczne interakcje z wyświetlanym na powierzchni urządzenia materiałem poprzez przesuwanie liter, cyfr, słów, obrazów i tym podobnych za pomocą swoich rąk. Daje to słuchaczom nowe dynamiczne doświadczenia i zmienia styl nauczania. W czasie lekcji nauczyciel nie podaje uczniom informacji i gotowych sposobów na rozwiązanie problemów, ale ukierunkowuje ich pracę na samodzielne poszukiwanie odpowiedzi poprzez wykonanie przygotowanych ćwiczeń.

Ponadto monitory interaktywne SMART wyposażone w system SMART iQ pozwalają uczniom nie tylko na pracę przy urządzeniu, ale pozwalają na udostępnianie ćwiczeń interaktywnych, zawartości tablicy, quizów i testów, bezpośrednio na ich urządzeniach (komputery, laptopy, tablety, smartfony). Daje to ogromny potencjał, bo aktywny nie jest tylko uczeń stojący pod monitorem, ale cała klasa. Taka metoda pozwala zaangażować w temat wszystkich w klasie, a nie jedną lub dwie osoby. Rozwiązanie to jest bardzo elastyczne, bo nie ma tu znaczenia z jakiego typu urządzenia korzysta uczeń. Działanie tego systemu oparte jest o przeglądarkę internetową.

Najprostszym i najczęstszym pomysłem na przygotowanie ćwiczeń interaktywnych jest porządkowanie informacji. Jako przykład można podać zdania z lukami, łączenie w pary, przyporządkowywanie do kategorii, porządkowanie w odpowiedniej kolejności itp.

Obok aplikacji zainstalowanych i działających bezpośrednio na monitorze, jest oprogramowanie instalowanie na komputerze podłączanym do monitora lub tablicy interaktywnej. Jest nim bezpłatny pakiet programów SMART Notebook, SMART Ink i sterowniki do produktów SMART. Pozwala on na przygotowanie, przeprowadzenie i archiwizację lekcji oraz na współpracę z interaktywnymi wyświetlaczami SMART. Praca z tymi aplikacjami jest intuicyjna, a zawarte w nich zasoby pozwalają nauczycielom na przeprowadzenie żywej i angażującej lekcji na różnych poziomach edukacyjnych.

Podsumowując, korzyściami ze stosowania tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym są:

 • równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów pozwala na szybkie i efektywne przyswajanie wiedzy,
 • lepsze zrozumienie poznawanych problemów i faktów,
 • łatwość operowania obrazem daje nauczycielom dużą elastyczność w przygotowaniu materiału do zajęć bez względu na stosowaną metodę nauczania,
 • mapy koncepcyjne, obrazy i grafiki pomagają wzrokowcom wyrazić i zrozumieć idee,
 • większe zainteresowanie uczniów,
 • stosowanie ćwiczeń interaktywnych,
 • możliwość wykorzystania w czasie zajęć dowolnych programów uruchamianych na komputerze (w tym programów edukacyjnych, a szczególnie multimedialnych).

SMART Notebook

Stworzony dla nauczycieli przez nauczycieli

SMART Notebook został przygotowany i dopracowany w oparciu o opinie nauczycieli, dzięki czemu wyposażono go w funkcje pomagające wykreować interesujące i dynamiczne lekcje. SMART Notebook jest również skonstruowany tak, aby wspierać różne metody nauczania, od dużych klas i małych grup, aż po naukę indywidualną.

Notebook został zaprojektowany, aby zmaksymalizować moc tablic i monitorów interaktywnych. Automatycznie wykrywa dotyk, gesty, pióro i gumkę – bez menu, bez wyboru narzędzi, bez przełączania trybów.

Dostęp do wysokiej jakości zasobów

SMART Exchange to biblioteka on-line, która oferuje wysokiej jakości bezpłatne lekcje, ćwiczenia interaktywne i pomysły na lekcje z monitorem lub tablicą. Plusem jest możliwość korzystania z dodatkowej zawartości, tworzonej na bieżąco przez ponad 3 miliony aktualnych użytkowników SMART Notebook z całego świata.

Intuicyjne narzędzia do nauki

SMART Notebook zawiera instrumenty, które sprawiają, że tworzenie lekcji staje się prostym i intuicyjnym doświadczeniem. Zacznij od razu, aby oszczędzać czas na przygotowywaniu zajęć i skup się na uczeniu uczniów.

Standaryzacja ze SMART Notebook Plus

Teraz możesz kupić licencję SMART Notebook Plus i wykorzystywać go z innymi markami interaktywnego sprzętu, co pozwoli Ci utworzyć jedną zestandaryzowaną platformę do nauki, która pomoże uczniom i nauczycielom pracować efektywniej oraz korzystać przy tym z już zakupionych do klasy urządzeń.

W Polsce dystrybutorem produktów SMART Technologies jest firma Image Recording Solutions sp. z o.o.: www.irs.com.pl

(Odwiedzono 2 460 razy, 4 dzisiaj)

Podobne wpisy