||

Tablice interaktywne SMART Board® seriiM700 | M700V [Skrócony podręcznik użytkownika]


Podręcznik użytkownika tablic interaktywnych SMART Board serii M700 i M700V zawiera informacje i wskazówki dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji tych urządzeń. Poniżej znajduje się skrót najważniejszych informacji.

  1. Informacje o tablicy interaktywnej: Tablice są interaktywnymi urządzeniami z projekcją z przodu, które umożliwiają wykonywanie wielu czynności komputerowych takich jak przeglądanie plików, uczestnictwo w spotkaniach, tworzenie dokumentów, przeglądanie internetu, odtwarzanie wideo itp. Obraz z komputera jest wyświetlany na ekranie interaktywnym, umożliwiając pisanie atramentem cyfrowym na dowolnej aplikacji​​.
  2. Zaawansowana obsługa podczerwieni: Tablice wykorzystują technologię zaawansowanej podczerwieni z funkcją Object Awareness do śledzenia pozycji palca lub pióra na ekranie. Dzięki temu urządzenie automatycznie dostosowuje się do używanego narzędzia, czy to pióro, palec, gumka czy dłoń​​.
  3. Wymagania komputerowe: Do prawidłowego działania tablicy wymagany jest komputer spełniający określone wymagania minimalne. Tablice współpracują z systemami Windows, macOS i Linux​​.
  4. Funkcjonowanie tablicy: Tablice działają jako urządzenia wejściowe komputera, umożliwiając pracę w dowolnej aplikacji. Przy dotyku palcem tablica interpretuje to jako kliknięcie myszą. Użycie narzędzia Pióro zmienia wskaźnik w pióro, umożliwiając pisanie cyfrowym atramentem​​.
  5. Instalacja: Kompletne instrukcje instalacji można znaleźć na stronie producenta. Dołączony kabel USB o długości 5 metrów może być przedłużony za pomocą aktywnego przedłużacza USB, jeśli jest taka potrzeba​​.
  6. Unikanie zakłóceń Elektromagnetycznych (EMI): Aby ograniczyć zakłócenia, nie prowadź kabli USB równolegle do przewodów zasilających, unikaj prowadzenia kabli USB w pobliżu źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, nie używaj adapterów USB ani pasywnych złączy USB w gniazdkach ściennych​​.
  7. Używanie tablicy: Tablice obsługują różnorodne gesty, takie jak zaznaczanie, przeciąganie, podwójne kliknięcie, przewijanie, powiększanie, pomniejszanie oraz obracanie obiektów. Możliwe jest dostosowywanie przycisków na półce na pióra i korzystanie z oprogramowania SMART Ink do zmiany właściwości pióra czy korzystania z narzędzi takich jak przechwytywanie ekranu, reflektor czy cień ekranu​​.

Podręcznik ten [POBIERZ CAŁY PODRĘCZNIK] zawiera również szczegółowe informacje na temat aktualizacji oprogramowania, korzystania z narzędzi SMART Ink oraz rozwiązywania problemów. Wskazane jest zapoznanie się z pełnym tekstem dokumentu, aby uzyskać kompletny przegląd wszystkich funkcji i możliwości oferowanych przez tablice interaktywne SMART Board serii M700 i M700V.

(Odwiedzono 3 razy, 1 dzisiaj)

Podobne wpisy