Aktywna Tablica 2023 r. [ZAŁOŻENIA] [TERMINY] [WNIOSKI]

Aktywna Tablica 2023 r. [ZAŁOŻENIA] [TERMINY] [WNIOSKI]

W 2023 roku rząd będzie realizował kolejną edycję programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024, który ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury i kompetencji uczniów i nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach programu wsparciem finansowym zostaną objęte szkoły podstawowe, które nie otrzymały dofinansowania w poprzedniej edycji na lata 2017-2019, szkoły ponadpodstawowe, szkoły kształcące uczniów niewidomych,…