Zaproszenie na bezpłatne warsztaty w woj. podlaskim Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w Regionalnym Programie Operacyjnym

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty w woj. podlaskim Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w Regionalnym Programie Operacyjnym

Przedstawicieli powiatów, gmin, szkół, placówek i firm edukacyjnych z województwa podlaskiego zapraszamy na bezpłatną konferencję poświęconą technologiom informacyjno-komunikacyjnym w edukacji i możliwościom pozyskania na nie środków z Unii Europejskiej w ramach konkursu nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE DZIAŁANIE 3.1 Kształcenie i edukacja PODDZIAŁANIE 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności…

Cyfryzacja szkoły w kontekście projektów unijnych – warsztaty w Kocku i Zamościu

Cyfryzacja szkoły w kontekście projektów unijnych – warsztaty w Kocku i Zamościu

„Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych” brzmiał tytuł konferencji, które w Kocku i Zamościu organizowaliśmy 17-18 sierpnia 2016 roku dla przedstawicieli powiatów, gmin, szkół oraz firm z branży edukacyjnej. Na obu warsztatach frekwencja z powodu interesującej tematyki dopisała. Uczestnicy mogli zapoznać się z aktualnymi zagadnieniami cyfrowej szkoły. „Konferencja została przygotowana w sposób profesjonalny”, Szkoła Podstawowa…

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty w woj. małopolskim Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w Regionalnym Programie Operacyjnym

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty w woj. małopolskim Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w Regionalnym Programie Operacyjnym

Przedstawicieli powiatów, gmin, szkół, placówek i firm edukacyjnych z województwa małopolskiego zapraszamy na bezpłatną konferencję poświęconą technologiom informacyjno-komunikacyjnym w edukacji i możliwościom pozyskania na nie środków z Unii Europejskiej w ramach ogłoszonego konkursu RPMP .10.01.03-IP.01-12-93/16 w ramach 10 osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020; działanie 10.1 Rozwój Kształcenia…

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty w woj. lubelskim Technologie Informacyjno-Komunikacyjne

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty w woj. lubelskim Technologie Informacyjno-Komunikacyjne

Przedstawicieli powiatów, gmin, szkół, placówek oświatowych z województwa lubelskiego zapraszamy na bezpłatną konferencję poświęconą technologiom informacyjno-komunikacyjnym w edukacji i możliwościom pozyskania na nie środków z UE w ramach ogłoszonego konkursu nr  RPLU.13.07.00-IZ.00-06-001/16 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Chęć udziału w konferencji prosimy zgłaszać poprzez…

Cyfryzacja szkoły w kontekście projektów unijnych – warsztaty w Świeciu

Cyfryzacja szkoły w kontekście projektów unijnych – warsztaty w Świeciu

30 czerwca 2016 roku organizowaliśmy w Świeciu (woj. kujawsko-pomorskie) konferencję „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych”. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z następującymi tematami:   Oferujemy pomoc w przygotowaniu projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Konferencja bardzo interesująca. Prowadzący bardzo kompetentni. Doskonała współpraca” Powiat Świecki Przygotowanie wniosków konkursowych, prowadzenie i rozliczanie projektów unijnych…

Cyfryzacja szkoły w kontekście projektów unijnych – warsztaty w województwie pomorskim

Cyfryzacja szkoły w kontekście projektów unijnych – warsztaty w województwie pomorskim

W dniach 14-16 czerwca 2016 roku organizowaliśmy w województwie pomorskim serię warsztatów, na których omawialiśmy zagadnienia cyfryzacji szkoły w kontekście projektów unijnych. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z następującymi tematami: Prowadzenie i rozliczanie projektów unijnych w edukacji (Eduexpert) Oferujemy pomoc w przygotowaniu projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Bardzo dziękujemy za możliwość uczestniczenia w konferencji…