W liczbie 54612?23 wstaw w miejsce pytajnika taką cyfrę, aby dana liczba była podzielna przez 9

Rozwiązanie: Korzystając z cech podzielności  przez 9, czyli suma cyfr tej liczby musi być podzielna przez 9, sumujemy wszystkie cyfry tej liczby, czyli:

5 + 4 + 6 +  1 + 2 + 2 + 3 = 23

Aby dana liczba była podzielna przez 9, otrzymana suma  musi być także podzielna przez 9, zatem szukamy liczby większej od 23 i podzielnej przez 9. Najbliższą taką liczbą jest 27.

Zatem 27-23 = 4. Szukaną cyfrą jest 4.

Cechy podzielności liczb:

Liczba jest podzielna:

– przez 2, jeżeli jest liczbą parzystą (cyfrą jedności jest 0, 2, 4, 6 lub 8)

– przez 3, jeżeli suma cyfr tej liczby jest podzielna przez 3

– przez 4, jeżeli  liczba utworzona z dwóch ostatnich cyfr tej liczby jest podzielna przez 4

– przez 5, jeżeli cyfrą jedności jest 5  lub 0

– przez 8, jeżeli suma zapisana trzema ostatnimi jej cyframi dzieli się przez 8

– przez 9, jeżeli suma cyfr tej liczny jest podzielna przez 9

– przez 10, jeżeli cyfrą jedności jest 0

– przez 25, jeżeli dwie ostatnie cyfry tej liczby to: 00, 25, 50 lub 75

Przeczytaj też:

Wykorzystanie gier w procesie dydaktycznym Żyjemy w drugiej dekadzie XXI w. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Urządzenia, które były nowoczesne trzy lata temu, dziś często ledwo spełn...
Wykorzystanie tablicy multimedialnej w zajęciach L... Postęp technologiczny, z jakim mamy do czynienia w ostatnich czasach, ma duży wpływ na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Dziś praktycznie z każdą ak...
Zapisz w systemie rzymskim: 21, 134, 1478, 2014 Rozwiązanie: 21 = XXI               21 = 2x10 +1 134 = CXXXIV     134 = 100+3x10+(5-1) 1478 = MCDLXXVIII         1478 = 1000+(500-100) + 50+2...
Rzymski sposób zapisywania liczb Do zapisu liczb w systemie rzymskim używa się siedmiu cyfr: I, V, X, L, C, D, M. Poszczególne cyfry oznaczają: I – 1 V – 5 X – 10 L – 5...