|

Zakup monitorów interaktywnych do szkół i placówek edukacyjnych z VAT 0%

Szkoły mogą zakupić monitory interaktywne z zastosowaniem stawki VAT w wysokości 0%, pod pewnymi warunkami. Procedura zakupu oraz spełnienie odpowiednich wymogów prawnych są kluczowe do skorzystania z tej preferencyjnej stawki podatku.

Podstawą do zastosowania 0% stawki VAT jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.). Szczegółowo art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, wskazuje, że stawka 0% ma zastosowanie do dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych. Do takich sprzętów zaliczane są m.in. monitory interaktywne, zarówno te z wbudowanym komputerem PC, jak i bez wbudowanego komputera PC​​. Więcej na temat podstawy prawnej proszę przeczytać na interpretacje.pl.

Dostawa monitorów interaktywnych (ewentualnie w z wbudowanym na stałe komputerem) musi być dokonywana na rzecz placówek oświatowych na podstawie zamówienie potwierdzonego przez organ prowadzący daną placówkę oświatową. To potwierdzenie jest kluczowym dokumentem umożliwiającym zastosowanie stawki VAT 0%. Kopię zamówienia należy przekazać do właściwego urzędu skarbowego. Ustawa o podatku od towarów i usług obejmuje szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Szkoły mogą skorzystać ze stawki VAT 0% przy zakupie monitorów interaktywnych, o ile spełnione są określone warunki prawne i procedury zamówienia. Kluczowe jest posiadanie odpowiedniego zamówienia potwierdzonego przez organ prowadzący placówkę oraz przekazanie kopii niezbędnych dokumentów do urzędu skarbowego.

Oto lista monitorów interaktywnych SMART do zakupu z 0% VAT:

Złóż zapytanie ofertowe na: kontakt@irs.com.pl

Wzór oświadczenia szkoły o wykorzystaniu 0% stawki VAT na zakup monitora interaktywnego:

Oświadczenie o Zastosowaniu 0% Stawki VAT

Data: [data]

Nazwa i adres szkoły: [pełna nazwa i adres szkoły]

NIP/REGON szkoły: [NIP/REGON]

Dołączając niniejsze oświadczenie do zamówienia numer [numer zamówienia] na monitor(y) interaktywny(e) [ewentualne dodatkowe specyfikacje produktu], oświadczamy, że:

Jako placówka oświatowa [nazwa szkoły], działająca zgodnie z przepisami prawa polskiego, jesteśmy uprawnieni do skorzystania ze stawki VAT w wysokości 0%, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zamówienie to jest realizowane w ramach działalności statutowej naszej placówki i będzie służyć celom edukacyjnym i dydaktycznym.
Potwierdzamy, że zamówiony sprzęt spełnia wymogi określone w załączniku nr 8 do Ustawy o podatku od towarów i usług, co uprawnia nas do skorzystania ze wspomnianej stawki VAT 0%.

Deklarujemy, że wszelkie informacje zawarte w tym oświadczeniu są zgodne z prawdą i zostały sporządzone w dobrej wierze.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania szkoły:
[Imię i nazwisko, funkcja]

(Odwiedzono 296 razy, 1 dzisiaj)

Podobne wpisy