Zmiany w edukacji od roku szkolnego 2023/2024

W nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024 uczniowie i nauczyciele mogą spodziewać się wielu zmian. Oto kilka kluczowych:

  1. Nowy przedmiot w szkołach średnich: Zamiast podstaw przedsiębiorczości, uczniowie będą uczestniczyć w lekcjach biznesu i zarządzania. Nowy przedmiot ma na celu rozwijanie praktycznych umiejętności, takich jak zarządzanie projektami, gospodarka rynkowa czy finanse osobiste.
  2. Darmowe laptopy dla uczniów: Uczniowie czwartych klas szkoły podstawowej otrzymają darmowe laptopy z budżetu państwa. Każdy komputer będzie ozdobiony grawerem z orłem i napisem „Rzeczpospolita Polska”.
  3. Zmiany w lekcjach wychowania fizycznego: Planowane są testy sprawnościowe dla uczniów z klas IV-VIII, które mają na celu monitorowanie postępów uczniów.
  4. Zmiany w podstawach programowych: Wprowadzone zostaną zmiany w przedmiotach takich jak język polski, łacina i technika. W języku polskim pojawią się gry, technika zostanie wzbogacona o elementy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a łacina będzie dostępna jako drugi język obcy w szkołach podstawowych.
  5. Wsparcie dla nauczycieli: Nauczyciele otrzymają bony o wartości 2,5 tys. zł na zakup laptopów. Ponadto, nauczyciele mają otrzymać jednorazową nagrodę specjalną w wysokości 1125 zł brutto do 14 października 2023 roku.
  6. Zniesienie limitu godzin ponadwymiarowych: W roku szkolnym 2023/2024 planowane jest tymczasowe zniesienie limitu godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli.
  7. Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli: Od września 2024 roku planowane są zmiany związane z możliwością przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę.
  8. Podwyżki dla młodocianych pracowników: Od września 2023 wynagrodzenia dla młodocianych pracowników mają wzrosnąć.

Te zmiany mają na celu wsparcie zarówno uczniów, jak i nauczycieli w procesie edukacyjnym oraz dostosowanie programu nauczania do współczesnych wymagań rynku pracy.

(Odwiedzono 39 razy, 1 dzisiaj)
Scroll to Top