Laboratoria Przyszłości 2023 r.

Zachęcamy do wybrania w ramach dofinansowania Laboratoria Przyszłości 2023 r. rozwiązań dydaktycznych przygotowanych przez PASCO. Nasza oferta wyróżnia się wśród innych tym, że jest bardzo starannie przemyślana pod względem praktycznym przez nauczycieli.