Aktywna Tablica 2022 r. Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w cz. IV w pkt 1 do 4 z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

mTalent, czyli najnowocześniejsza seria programów wspierających terapię, rokrocznie poszerza się o kolejne specjalistyczne programy odpowiadające kolejnym obszarom terapii. W tym roku swoją premierę będą miały aż dwie nowe pozycje z tej serii: mTalent Zajęcia logopedyczne dla młodzieży i dorosłych oraz mTalent Koncentracja i pamięć.

mTalent Zajęcia logopedyczne dla młodzieży i dorosłych to zestaw interaktywnych ćwiczeń przeznaczonych dla młodzieży i dorosłych wspomagających terapię pozanormatywnej realizacji wybranych głosek, a także ćwiczenia z zakresu prozodii i dykcji. Jest to jedyny na rynku interaktywny produkt służący do wspomagania terapii wad wymowy uczniów starszych oraz osób dorosłych.

Program składa się z blisko 700 ekranów interaktywnych, karty pracy, przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych (np. pomoce tradycyjne, autorska książka z wprawkami i tekstami logopedycznymi nadającymi się do ćwiczeń z uczniami starszymi i dorosłymi, poradnik metodyczny) w jednym pudełku.

(Odwiedzono 12 razy, 1 dzisiaj)