Komputer nauczycielski

Najbardziej istotna pomoc dydaktyczna – to wybór tego właśnie komputera kształtuje w jaki sposób będą używane wszystkie pomoce dydaktyczne.

Komputer ten ma być eksploatowany zarówno w szkole, jak i w domu (ma charakter komputera służbowego). Będzie eksploatowany jako część komputerowej klasy, ale także jako samodzielne urządzenie współpracujące z innymi pomocami dydaktycznymi (tablica interaktywna, projektor). Będzie używany do celów dydaktycznych, ale także jako urządzenie na którym nauczyciel będzie się szkolił i zapewne także będzie z niego korzystał przy pracy z systemami zarządzania edukacją i SIO. Będzie służył do prezentacji, ale także do przygotowania zasobów. Podsumowując – to najbardziej uniwersalne z urządzeń jakie mają trafić do szkoły.

Dlatego też z góry należy odrzucić urządzenia, które są albo zbyt specjalizowane (czytnik), albo mają zbyt słabą moc obliczeniową (netbook), albo nadają się przede wszystkim do oglądania treści w Internecie, ale nie do przygotowywania zajęć (tablet). Jedynym urządzeniem, które spełnia wymogi dla komputera nauczycielskiego jest pełnokrwisty notebook.

Bardzo mocno rekomendujemy aby komputer ten był na tyle silny by mógł służyć przez kilka następnych lat – tak więc trzeba zdecydowanie wyspecyfikować pozacenowe kryteria wyboru urządzenia. Trzeba pamiętać, że nie tylko zegar procesora i jego typ, ale  64-bitowy system operacyjny i odpowiednio duża pamięć operacyjna RAM pozwala na znaczne przyspieszenie pracy komputera. Również szybki dysk zdecydowanie Komputer nauczyciela musi mieć możliwość podłączenia do urządzeń zewnętrznych (złącza VGA, USB, HDMI lub DisplayPort). Powinien łączyć się bezprzewodowo do szybkich sieci, aby móc łatwo pozyskać materiał z Internetu, ale w dalszym ciągu powinien mieć dostępne urządzenie odczytu/zapisu DVD, gdyż jeszcze przez wiele lat dużo materiału będzie dostępne w ten sposób. Poniżej przedstawiliśmy dwie wersje – z rekomendowanymi i minimalnymi wymaganiami dla komputera nauczycielskiego.

Oczywiście komputer jest bezużyteczny jeśli prawidłowo nie będzie współpracował z oprogramowaniem, zarówno systemowym jaki i aplikacjami. Krytyczne jest zapewnienie nie tylko pracy podstawowego oprogramowania, ale specjalizowanego oprogramowania do obsługi innych pomocy dydaktycznych (tablicy multimedialnej, wizualizera, drukarek itp.).

Bezpieczeństwo komputera nauczyciela musi być postawione nawet wyżej niż niż innych, ponieważ znajdują się na nim dane oraz osobista praca użytkownika, które mogą być trudne do odtworzenia. Dlatego też rekomendujemy specjalne zabezpieczenia dysku twardego przed utratą danych w przypadku upadku oraz zabezpieczenia przed kradzieżą. Ponieważ komputer będzie przenoszony nie tylko pomiędzy klasami, ale także poza szkołę stąd wygodna torba powinna być na wyposażeniu. Podwyższona mechaniczna wytrzymałość urządzenia jest dobrym wyborem.

Ostatnim z wymagań jest by komputer nauczycielski był typowym produktem do zastosowań profesjonalnych, a nie modnym gadżetem konsumenckim. Większy nacisk należy położyć na możliwości zarządzania urządzeniem, bezpieczeństwo niż na design.

Rząd ogłosił program finansowania zakupu komputerów dla uczniów i nauczycieli. Przeznaczył na to 186 milionów złotych. Program jest szansą dla uczniów i nauczycieli na zdobycie niezbędnego sprzętu.

Wnioski, instrukcja ich wypełnienia i aplikowania znajdują się pod linkiem: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola


Organy prowadzące szkoły mogą składać wnioski od 1 kwietnia 2020 roku. Wniosek ma być maksymalnie uproszczony i przesyłany drogą elektroniczną. W tej chwili należy jak najszybciej oszacować potrzeby i wysłać wniosek. Bardzo ważny jest czas ze względu na dostępność sprzętu na rynku. Tutaj znajduje się plik – kalkulator, który pomoże oszacować zapotrzebowanie na sprzęt i jego koszt.

Więcej informacji o programie: 186 MLN ZŁ NA WALKĘ Z WYKLUCZENIEM CYFROWYM UCZNIÓW

(Odwiedzono 7 169 razy, 1 dzisiaj)