Przegląd możliwych interakcji z uczniami w środowisku SMART przy wykorzystaniu technologii przetwarzania w chmurze

Jeżeli nauczyciel w czasie swoich zajęć chce wykorzystać interakcję każdego pojedynczego ucznia z osobna w tym samym czasie, to raczej nie zapewni mu tego tablica interaktywna wykorzystywana w tradycyjny sposób. Przy tablicy przecież może stanąć co najwyżej tylko 2-3 osoby. Jednak nic straconego. Firma Smart Technologies wykorzystując, tak popularną dzisiaj technologię przetwarzania w chmurze, wprowadziła do swoich aplikacji szereg rozwiązań pozwalających na taką pracę.

SMART amp

SMART amp łączy wiele różnych urządzeń (smartfony, tablety, komputery itp.), aby umożliwić uczniom pracę we wspólnym obszarze roboczym, gdzie mogą pracować razem nad rozwiązaniem problemów wskazanych przez nauczyciela.

Aplikacja ta to więcej niż dzielenie ekranu. Wszyscy mogą pracować razem we wspólnym obszarze roboczym, aby rozwiązywać przygotowane przez nauczyciela zagadnienia często przygotowane w formie problemowej. W dość dużym uproszczeniu moglibyśmy porównać SMART amp do wirtualnej tablicy interaktywnej, do której powierzchni mają dostęp uczniowie i nauczyciel poprzez swoje urządzenia komputerowe.

W tym systemie dystrybucja obszarów roboczych i plików oraz łączenie uczniów w grupy do pracy nad projektami jest prosta i zautomatyzowana, co znacznie ułatwia bezzwłoczne rozpoczęcie pracy. W wspólnej przestrzeni współpracy klasy lub grupy projektowej możliwe jest umieszczanie plików SMART Notebook lub treści innych firm jak również zdjęć, filmów, rysunków tekstów i linków. W tym rozwiązaniu wbudowane zostało narzędzie do przygotowania i oceny uczniów poprzez testy, co daje nauczycielom dokładny obraz jak został opanowany materiał. Ponadto ułatwiona jest ocena wkładu pojedynczych uczniów w pracę zespołu poprzez oznaczenie poszczególnych elementów na obszarze roboczym nazwiskami uczniów (system kolorowych indeksów), którzy je tam umieścili, jak również podawana jest zbiorcza informacja o wielkości wkładu ucznia w zadanie. System opiera się o narzędzie Google Apps for Education i integruje się z usługą Google Classroom. Zawiera proste i intuicyjne narzędzia do zarządzenia klasą „w locie”. Tablica interaktywna SMART może być wykorzystana przez nauczyciela do prezentowania wyników pracy poszczególnych grup uczniów lub objaśnienia zadania do wykonania.

SMART Response VE

Interaktywny system zbierania odpowiedzi SMART Response VE to system, dzięki któremu uczniowie mogą z dowolnego miejsca odpowiadać na zaplanowane i powstałe ad hoc pytania w czasie zajęć oraz uczestniczyć w quizach za pomocą swoich ulubionych urządzeń z dostępem do Internetu (tablet, smartfon lub inne urządzenie mobilne). SMART Response VE jest częścią programu SMART Notebook 2014 (oraz wyższych wersji), oddając do dyspozycji nauczyciela jedną aplikację do tworzenia zajęć lekcyjnych i dostarczania sprawdzianów (usługa działa przy aktualnej subskrypcji SMART Notebook Advantage).

Za pomocą wbudowanego dziennika ocen można wygenerować do 18 raportów dotyczących wyników pracy uczniów i klasy. Raporty te są zbierane automatycznie i zapisywane w jednym miejscu. Dziennik ocen samorzutnie zbiera wszystkie odpowiedzi i oceny, przechowuje wyniki, wyświetla historię uczniów i klasy oraz trendy w zakresie sposobów oceniania, standardów nauczania i poziomów wiedzy. Nauczyciele mogą również tworzyć raporty PDF oraz eksportować wyniki do programu Microsoft Excel.

Na stronie internetowej SMART Exchange można uzyskać dostęp do bezpłatnych zestawów pytań. SMART Response jest również kompatybilny z innymi powszechnie używanymi formatami plików, więc można importować pytania z innych aplikacji np. Word lub banki pytań firm trzecich.

Na testy uczniowie odpowiadają za pomocą urządzeń z dostępem do sieci Internet, tj. komputerów, urządzeń przenośnych typu iPhone, iPod Touch, iPad oraz smartfonów. Uczniowie uzyskują dostęp do aplikacji opartej o przetwarzanie w chmurze za pomocą przeglądarek internetowych na swoich urządzeniach. Podają identyfikator testu oraz swój identyfikator ID, aby otrzymać i odpowiedzieć na pytania zawarte w sprawdzianie.

Nie jest wymagana instalacja na urządzeniach uczniów, w związku z czym mogą oni brać udział w zapowiedzianych i niezapowiedzianych przy użyciu dowolnego urządzenia z dostępem do sieci.

Shout it out! (Wykrzycz to!) dodatek do SMART Notebooka 15.1

Jest to nowy rodzaj ćwiczenia dodany do programu SMART Notebook w ramach usługi Mechanizm tworzenia ćwiczeń lekcyjnych, która zawiera obecnie 6 możliwych scenariuszy zadań dla uczniów. Shout it out! (Wykrzycz to!) jest aktywnością typu „burza mózgów”, która umożliwia uczniom dodawać słowa i obrazy, z dowolnego urządzenia z dostępem do sieci Internet, do treści lekcji wyświetlanej na tablicy interaktywnej. Na przykład: nauczyciel prosi uczniów, aby przeczytali tekst i zgadli, co stanie się dalej w opowiadaniu, napisali to i uzasadnili dlaczego tak uważają. Shout it out zawiera opcję pozwalającą na wyświetlanie indeksów imion poszczególnych uczniów do ich wypowiedzi, aby nauczyciel mógł łatwiej ocenić wkład poszczególnych uczniów.

(Odwiedzono 58 razy, 1 dzisiaj)
Scroll to Top