Zestawy PASCO Scientific – przykłady konfiguracji

Udostępniając uczniom dane pomiarowe na ich smartfony znacznie zwiększamy zaangażowanie w proces uczenia się w szkole i w domu oraz „mówimy ich językiem”.

Cena katalogowa brutto:

1950,99 zł

Cena katalogowa brutto:

1014,75 zł

Cena katalogowa brutto:

1874,52 zł

Cena katalogowa brutto:

2030,73 zł

Cena katalogowa brutto:

865,92 zł

Cena katalogowa brutto:

4275,48 zł

Geografia: Stacja pogody Czujnik pH z elektrodą Dwa czujniki siły Czujnik CO2       z osłoną Dwa termometry Tor z wózkami
PS-3209 + PS-3553 PS-3204 + PS-3514 2 x PS-3202 PS-3208 + PS-3545 2 x PS-3201 ME-5718
 • Rejestruje 17 mierzonych wielkości jednocześnie, łącznie z pozycją GPS.
 • Do wykonywania doświadczeń w sali i w terenie, również z nanoszeniem danych na mapę.
 • Możliwa długoterminowa rejestracja danych bez podłączania do urządzenia odczytującego.
 • Podstawowy czujnik chemiczny, używany także w biologii i geografii.
 • Dodatkowa sonda pozwala badać pH żywności, mydeł, skóry itp.
 • Możliwa długoterminowa rejestracja danych bez podłączania do urządzenia odczytującego.
 • Rejestrują siłę i przeliczają na masę, a dodatkowo podają prędkość obrotową i przyspieszenie wzdłuż 3 osi.
 • Do doświadczeń dotyczących oddziaływań wzajemnych należy używać dwóch czujników.
 • Możliwa długoterminowa rejestracja danych bez podłączania urządzenia odczytującego.
 • Podstawowy czujnik biologiczny, używany także w chemii. Mierzy stężenie CO2 w powietrzu i wodzie.
 • Pozwala m.in. na doświadczalne udowodnienie fotosyntezy oraz badanie jej zależności od różnych czynników.
 • Możliwa długoterminowa rejestracja danych bez podłączania do urządzenia odczytującego.
 • Najbardziej wszechstronne urzadzenia cyfrowe, przydatne na lekcji każdego przedmiotu przyrodniczego.
 • Dwoma czujnikami można wykonać wiele doświadczeń wspierających świadomość międzyprzedmiotowej integralności przyrody.
 • Możliwa długoterminowa rejestracja danych bez podłączania do urządzenia odczytującego.
 • Kompletny zestaw do przeprowadzania wszystkich doświadczeń z mechaniki (kinematyki i dynamiki, ruchu postępowego i obrotowego). Zastępuje wszystkie inne czujniki związane z mechaniką.
 • Bardzo ważny element z punktu widzenia dydaktycznego, bo mechanika jest pierwszym przerabianym działem i od niej zależy, czy młodzież polubi fizykę.
 • Wózki pomiarowe to urządzenia wieloczujnikowe. rejestrują położenie, prędkość, przyspieszenie, siłę i prędkość kątową wokół trzech osi.
(Odwiedzono 161 razy, 1 dzisiaj)

Podobne wpisy